Ledig stilling

Bergen kommune

Styrer Aurdalslia barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen kommune har en visjon om at alle våre barnehager skal være mangfoldige barnehager av høy kvalitet for alle barn. Målet vårt er «Livsmestring for det 21.
århundre – medvirkende barn i lek og læring». Visjon og mål er formalisert i «Sammen for kvalitet – Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen», som beskriver kommunens støttende strategier og tiltak. Våre verdier er «varme», «inkluderende» og «se barnet».

Bergen kommune har nå ledig stilling som styrer i Aurdalslia barnehage.

Aurdalslia barnehage har 4 avdelinger med plass til totalt 54 barn, fordelt på to avdelinger for aldersgruppen 1 – 3 år og to avdelinger for aldersgruppen 3 – 5 år. Barnehagen har pr. i dag 15 ansatte.

Barnehagen åpnet i 1991 og holder nå til i nyoppussede lokaler med blant annet et stort allrom – på Fanatorget. Utelekeplassen er oppgradert og vi benytter flotte nærliggende tur- og friluftsområder aktivt. Det er tilgjengelig parkering ved barnehagen, samt gode muligheter for å benytte offentlig transport.

I Aurdalslia barnehage jobber vi for at hvert enkelt barn opplever å bli sett og hørt. Vi legger vekt på at barna får lære og utvikle seg i et miljø preget av nærhet, trygghet, medvirkning og fellesskap. Arbeid med vennskap og gode relasjoner preger barnehagen. Vi definerer oss som en flerkulturell barnehage og mangfold og inkludering er viktige verdier for oss. Vi er også ressursbarnehage med tospråklige assistenter.

Et allsidig språkarbeid med blant annet sang, musikk og barnelitteratur har de senere år stått sentralt i vårt arbeid. Uteliv og friluftsaktivitet har også en viktig plass i barnehagens tilbud.

Ved tilsetting kreves det politiattest jamfør Barnehageloven § 30

Bergen kommune har parlamentarisk styringsmodell.  Byrådsavdelingene er det sentral-administrative leddet og øverste administrative leder i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er byråden. Etat for barnehage har ansvar for drift og oppfølging av de kommunale barnehagene og bidrar med faglig støtte til barnehagene gjennom kvalitetsoppfølging, veiledning og kompetansetiltak. Barnehagene er organisert i fire byområder som ledes av en områdeleder.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle barnehagens lederteam
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Økonomistyring
 • Overordnet personalansvar
 • Utvikle barnehagen som en lærende organisasjon
 • Legge til rette for godt samarbeid med barnas foresatte

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis utdanning som barnehagelærer, eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Ønskelig med master i ledelse, eller annen relevant utdanning innen ledelse
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en leder som:

 • er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert
 • er en raus og inkluderende lagleder
 • ivaretar og videreutvikler barnehagens kultur, leke- og læringsmiljø
 • arbeider langsiktig og strategisk med gjennomføringskraft
 • har gode relasjonelle ferdigheter med evne til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • er tydelig og synlig overfor barn, tilsatte og foreldre

Vi tilbyr:

 • En veletablert barnehage med godt arbeidsmiljø
 • Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
 • Kursrekke for nytilsatte ledere
 • Mentorordning
 • IA-bedrift
 • Lønn etter avtale