• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0956, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4639746
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 25.05.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Styrer

Offentlig forvaltning

Vi søker etter styrer (boligleder) til Hestehagen gruppebolig. Styrer for Hestehagen gruppebolig er ansvarlig for fag-, personal- og økonomioppfølging på tjenestestedet, og rapporterer til seksjonsleder. Hestehagen gruppebolig er organisert i seksjon for tilrettelagte tjenester (STT) i Bydel Grorud.

Hestehagen gruppebolig er lokalisert i skogkanten i et etablert boligstrøk nær Rødtvet T-banestasjon. Her bor det fire innbyggere med omfattende bistandsbehov og høy bemanningsfaktor. Vi jobber etter evidensbasert metodikk, basert på atferdsanalyse i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Tjenestestedet har 32 årsverk. 

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt av miljøterapeuter, helsefagarbeidere og miljøarbeidere. De fleste ansatte som jobber i helgestillinger og som ekstravakter, er under relevante studieløp. Personalgruppen er en god blanding av erfarne medarbeidere med høy kompetanse og unge medarbeidere med lærelyst. To av beboerne har vedtak etter HOL kap.9 og det ytes omfattende praktisk og teoretisk veiledning. 

Styrer er ansvarlig for ledelse og administrative oppgaver, som innebærer å tilrettelegge for optimale tjenester for ansatte og beboere innenfor tildelt budsjettramme. Styrer og ledende miljøterapeuter utgjør ledelsen på Hestehagen gruppebolig, og samarbeider tett for å oppnå gode resultater. De ledende miljøterapeutene har fått delegert myndighet til å ivareta det daglig faglige ansvaret. Hestehagen gruppebolig er organisert i henhold til Behovsstyrt bemanning (BOB), og Bydel Grorud har funksjonsbeskrivelse for tjenesteansvarlig og primærkontakt.
Styrer deltar i faste ledermøter i seksjonen og rapporterer til seksjonsleder, som sin nærmeste leder.    

Intervju planlegges gjennomført i uke 23-25. 

Arbeidsoppgaver:

Fag-, personal- og økonomiansvar
HMS
Samarbeid internt i bydelen, med tjenestemottakere, pårørende og verger, samt med eksterne samarbeidspartnere
Delta i faste ledermøter og lederforum 
Rekruttering, turnus, lønn og fravær
Kompetansehevende tiltak
Rapporteringer, anskaffelser og fakturabehandling
Avvikssystem og kvalitetsforbedringsarbeid
Utarbeidelse og revidering av prosedyrer og rutiner
Oppfølging av økonomiavtaler for tjenestemottakere
Saksbehandling og arkivering
Deltakelse og oppfølging i prosjekter 

Kvalifikasjoner:

Ønskelig med erfaring som leder med fag-, personal- og økonomiansvar
Ønskelig med erfaring fra helse- og omsorgstjenester med turnus
Krav om relevant bachelorgrad. Gjerne innen helse- og sosialfag, fortrinnsvis autorisert vernepleier. Søkere med bachelorgrad innen økonomi, administrasjon og ledelse ønskes velkommen som søkere. 
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Evne til å beherske relevante dataverktøy og plattformer
Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, ikke eldre enn 3 mnd.
Norskferdigheter tilsvarende minimum nasjonal norskprøve på nivå C1 

Personlige egenskaper:

Er tydelig, målrettet og har gjennomføringskraft
Evner å veksle mellom strategiske og operative oppgaver
Arbeider selvstendig, har en strukturert arbeidsstil og stor arbeidskapasitet
Er fleksibel, utviklings- og resultatorientert som leder
Har gode ferdigheter i samhandling   
Bidrar til positiv kultur og et godt arbeidsmiljø
Er robust til å håndtere hektiske arbeidssituasjoner i perioder

Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

Faglig utfordrende lederstilling i et engasjert fagmiljø

En stilling med stort ansvar og fleksibilitet

Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Deltakelse i et dyktig og støttende lederteam
Røykfritt arbeidsmiljø
Fleksitid
Stillingen lønnes i lønnstrinn 50 (årslønn 685 800 kr)  etter Oslo kommunes lønnsregulativ.

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0956, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4639746
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 25.05.2022