• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4621976
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Styrer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Bispehaugen barnehager er det ledig en fast 100 prosent stilling som styrer.

Enheten består av to barnehager, Rosenborg og Møllenberg. Det er felles administrasjon og ledelse. Nært samarbeid og god bruk av den samlede kapasiteten vektlegges. Det er i dag rundt 37 årsverk i enheten. Enheten har i tillegg til enhetsleder en avdelingsleder og en merkantil konsulent. Enheten har bestått siden 2006 og er godt etablert.

Rosenborg barnehage er bygd for basedrift med 62 barn fordelt på fire grupper. Barnehagen ligger i et boligkompleks på Rosenborg Park. 

Møllenberg barnehage har fem avdelinger med til sammen 64 barn. Barnehagen er fra 1980 og er et innholdsrikt bygg over fem plan. Her er det mye sjel og god barnehagehistorie.

Dette er barnehager med en urban beliggenhet. Det er kort vei til kunst, kultur og byliv samt friområder med natur rett utenfor portene. Barn i byen betyr mangfold og muligheter.

Bispehaugen barnehager har et stort mangfold og dette er en uttalt verdi sammen med trygghet, respekt og humor.  Det skal gi mening og glede å være barn i Bispehaugen barnehager.

Det pedagogiske arbeidet bygger på fire valgte grunnsteiner: relasjonskompetanse, bærekraftighet, Reggio Emilia-inspirasjonen og BARN & Rom-arbeidet.
For å sikre god omsorg, skape trygghet, læring og utvikling, skal det være god kvalitet på relasjonene mellom barn og voksne i barnehagen.

Inspirasjonen fra Reggio Emilia innebærer et syn på barn som bygger på barns medvirkning og deltakelse. Enheten bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre barns tanker, lek og læring. I BARN & Rom jobbes det med å utvikle forståelse for betydningen av å ha et rikt og stimulerende fysisk læringsmiljø. Barnehagen inngår ellers i følgende satsingsområder: Læringsmiljøprosjektet i regi av Udir og Læringsmiljøsenteret, toppet bemanning i barnehagene og utvidet partsamarbeid. 

Strategi for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet i Trondheim kommune.
Alle ansatte og ledere skal arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag. Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår i årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen.

Bispehaugen barnehager har engasjerte, dyktige medarbeidere som gir av seg selv og yter til fellesskapets beste. Det er kulturer preget av raushet og en inkluderende holdning.

Stillingen som styrer innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet. Det forventes at styrer bidrar i utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim.

Styrer rapporterer til kommunalsjef barnehage.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser.
 • Samspill med barn, foresatte og ansatte.
 • Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling.
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Aktiv bidragsyter i trepartssamarbeidet.
 • Endrings- og organisasjonsutvikling.
 • Strategisk ledelse og planlegging.
 • Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll.
 • Operasjonalisering av kommunens bærekraftsmål.

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse. 
 • Ledererfaring kreves, og lederutdanning er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent. 

Vi ønsker en engasjert leder som: 

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med barna, ansatte, foreldre og nærmiljø for å skape sterke barnefellesskap.
 • Legger til rette for åpne dialoger og nettverksarbeid til beste for barn og barns oppvekst.
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.
 • Ser verdien av og legger til rette for et godt partssamarbeid.

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr:

En utviklingsorientert organisasjon med: 

 • Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling.
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram.
 • Deltakelse i bydelsvise ledernettverk.
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team.
 • Tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester for barn og unge.
 • Stor selvstendighet og myndighet. 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4621976
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune