Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3206175
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Styrer

Bli med å skape#byensbestebarnehager

Bydel Sagene ligger sentralt i Oslo, og betegnes ofte som en liten «by i byen». Kulturlivet er mangfoldig og rikt og bydelen har mange kafeer, små butikker, parker og vakre Akerselva renner igjennom med flotte turmuligheter. Bydel Sagene har stort fokus på kvalitet i barnehagene og det jobbes kontinuerlig med utvikling på alle nivåer. 
Bydelens barnehager er ulike og har spennende særpreg. Vi er store barnehager og små barnehager, vi holder til i gamle og nye bygg og har beliggenhet i alt fra friområder langs Akerselva til sjarmerende gamle bygårder. Barnehagene har noen ulike satsningsområder, men felles for alle er fokuset på å være høykvalitetsbarnehager der styrerne samarbeider tett i nettverk og med barnehagens overordnede ledelse. Psykisk helse og tidlig innsats er et særlig fokusområde og praksis skal bære preg av kunnskap fra nyere forskning og gode erfaringer.  Alle barnehagene skårer høyt på medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsen og har høy grad av trivsel og faglig fokus.

Den ledige styrerstillingen er knyttet til Lillo gård barnehage som ligger med Lillo gård som nærmeste nabo.
Lillo gård er en helt ny 4 avdelings barnehage. Bjølsendumpa barnehage med ansatte og barn flytter inn i disse nye lokalene i løpet av november 2020 og blir da hetene Lillo gård barnehage.

Vi er en barnehage med fokus på tilknytning, trygghet og betydningen av lek og læring i de tidlige årene. Vi jobber med utgangspunkt i trygghetssirkelen og enkeltbarnets behov. Psykisk helse og tidlig innsats er også fokusområder. Personalet har mye kompetanse på arbeid med de minste i barnehagen og har en god samarbeidskultur, både faglig, praktisk og organisatorisk. Barnehagen skårer bra på foreldreundersøkelsen og de ansatte trives godt. 

 

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.
For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver

Styrer er gitt det daglige ansvar i barnehagen, pedagogisk, personalmessig og administrativt. Det vil si: 

 • Ha ansvar for et godt samarbeid med personalet, foreldrene, barna og ulike samarbeidspartnere gjennom å skape tillitsfulle relasjoner; - i de daglige møtene, -i arbeidet med enkeltbarnet, -i foreldresamtaler, - gjennom å lede ulike møter, - i team og i andre sosiale sammenhenger.
 • Utvikle og skape entusiasme hos personalet for å bygge trygge lærings- og lekemiljø for barna gjennom å; - være en tydelig fagperson, ha en god og åpen kommunikasjon, - søke å finne løsninger, - ha fleksibilitetsvilje, - veilede og reflektere sammen med medarbeidere, -lede møter, vise retning og å ha godt humør.
 • Administrere og organisere en barnehage gjennom å; - utvikle og lede HMS arbeid i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte, - administrere digitalt lønnssystem, rapporteringssystemer, bestillinger m.m,- sørge for riktig bemanning og vaktlister, sykefraværsoppfølging i tråd med IA- avtalen, ansettelser og å følge opp den enkelte
 • Følge opp og veilede foreldre og personalet i forbindelse med barn og- familier med særskilte behov i samarbeid med barnevern, spesialpedagoger, helsestasjonen, PPT og andre.

Kvalifikasjoner
 • Utdanningskrav: Barnehagelærer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk -skriftlig og muntlig (ev. bestått norskprøve B2)
 • Du må ha arbeidet som pedagogisk leder i 2 år eller mer og ha erfaring fra samarbeid med ulike instanser som PPT. Det er en fordel om du har ledererfaring enten som leder av prosjekter, arbeidsgrupper og eller personalgrupper.
 • Det forventes at du er faglig sterk og håndterer ulike digitale systemer og løsninger
 • Du kan vise til gode referanser fra tidligere og nåværende arbeid

Personlige egenskaper

Det er viktig at du;

 • Er glad i barn
 • Samarbeider godt og skaper tillitsfulle relasjoner med andre gjennom å være respektfull, tydelig, imøtekommende og redelig
 • Setter tydelige mål og jobber målrettet, ryddig og systematisk.
 • Er positiv og åpen for endringer og nye erfaringer 
 • Tar initiativ og trives med ulike administrative oppgaver og utfordringer i barnehagen 
 • Er psykisk og fysisk robust til å takle de ulike aspektene ved arbeidet 
 • Kan reflektere rundt din rolle som leder 
 • Har evne til å håndtere eget og andres stress
 • Engasjerer medarbeidere, foresatte og barn
 • Er tålmodig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt i utvelgelsen.

Vi tilbyr
 • Jobb i Bydel Sagene – «en mangfoldig bydel med omtanke for alle»
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Jobb i en bydel som jobber kunnskapsbasert, har klare mål og med stort fokus på kvalitet.
 • Systematisk kompetansebygging som bygger på siste forskning på barnehagefeltet.
 • Tett samarbeid med andre instanser som helsestasjonen, barnevernet, spesialpedagoger med flere..
 • En jobb der du vil ha muligheten til å påvirke innholdet.
 • Varierte arbeidsoppgaver. 
 • Godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel.
 • Tett oppfølging og veiledning. Samarbeid med styrere i de andre barnehagene.
 • Delta i nettverk med andre.
 • Styrerutdanning
 • Gode og varierte kulturtilbud i nærmiljøet.
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 50 i Oslo kommunes regulativ.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.