Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vestnes kommune

Styrar 100% fast stilling

Offentlig forvaltning

Stillingstype

Vi har no ledig 100% fast stilling som styrar i Gardstunet barnehage, vil du bli med på laget?

 Arbeidsoppgåver
- inngår i leiargruppa til einingsleiar i barnehagen
- ansvar for den daglege drifta i barnehagen
- ansvar for dagleg leiing, rettleiing og rådgjeving av øvrig personal i barnehagen
- ansvar for at barnehagen fylgjer gjeldande avtalar, lovverk og vedtekter 
- ansvar for at mål og visjonar for drifta av barnehagen vert fylgd 
- ansvar for den daglege drifta og det pedagogiske tilbodet  
- ansvar for å utarbeide og gjennomføre årsplan i samråd med einingsleiar

Kvalifikasjonar
- bachelor barnehagelærar 
- ønskjeleg med styrarutdanning/erfaring 
- anna pedagogisk utdanning på høgskulenivå med vidareutdanning i barnehagepedagogikk 
- gode datakunnskapar 
- beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2 
- god relasjonskompetanse
- ha gode kommunikasjonsevner

Personlege eigenskapar
- er aktiv, engasjert og opptatt av faget
- har evne til å motivere, engasjere og rettleie personale 
- har godt humør, evne og vilje til å jobbe i eit hektisk miljø i stadig utvikling  
- er løysningsorientert
- er fleksibel
- har gode samarbeidsevner og vil bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø
- har gode leiareigenskapar
- at ein er personleg egna blir vektlagt

Vi tilbyr
- godt arbeidsmiljø og gode kollegaer 
- ein barnehagesektor med fokus på utvikling 
- løn i høve gjeldande avtaleverk  
- kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid 
- pensjons- og forsikringsordningar i høve tariffavtale 

Tilsettingsvilkår 
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot.  
Prøvetida er 6 månadar i faste stillingar.
Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.  
Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referanser
Oppgi referanser.

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.
Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.
Søkjarlista kan bli offentleggjort.