Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Studiesykepleier - barneavdelingen

Offentlig forvaltning

Vi søker en sykepleier i 40 % stilling i 6 måneder med mulighet for forlengelse, til kliniske undersøkelser av 6/7-åringer i studien "PreventADALL" (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies). PreventADALL er en stor internasjonal studie med formål å:

- Undersøke om enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer.
- Identifisere om miljø- og livsstilsfaktorer gjennom svangerskap, fødsel og barndom påvirker utvikling av allergiske og andre folkesykdommer, også senere i livet.
- Omsette ny viten om risikofaktorer til tiltak for å redusere utvikling av folkesykdommer, og gi bedre allmennhelse.

Studien startet i 2014 med inklusjon av gravide kvinner ved rutine 18-ukers ultralyd undersøkelser ved 3 sykehus, OUS, Karolinska sykehus, og Sykehuset Østfold, etterfulgt av inklusjon av deres barn ved fødselen. Flere kliniske undersøkelser/barnekontroller er gjennomført i barnas 3 første leveårene, og det er samlet mye helse og demografiske data via spørreskjema gjennom hele studien. Barna er nå blitt 6/7 år gamle, og det planlegges nye kliniske kontroller med oppstart høst 2022. I den anledningen utlyser vi i prosjektet en stilling som studiesykepleier i 40% stilling i 6 måneder med mulighet for forlengelse for opptil 6 måneder ved barneavdelingen ved Kalnes. 

Ved interne søkere gjør vi oppmerksom på at det kan legges til rette for permisjon fra opprinnelig stilling i perioden. Dette må godkjennes og avklares med avdelingssjef før ansettelse. Arbeidets art gjør det mulig å planlegge og tilpasse til medarbeiders turnus. Det kan være aktuelt å dele stillingen til to stillinger i 20 % dersom det er ønskelig. 
 

Arbeidsoppgaver:

I Østfold blir det ca 220 barn som vil innkalles. Barnekontrollene vil bestå av bl.a intervju med fokus på astma, allergisk rhinitt, matallergi, atopisk eksem, prikktest, spirometri, blodtrykksmåling, antropometri og blodprøver. Det vil bli gitt opplæring ved OUS i forbindelse med oppstart.

Arbeidsoppgavene består av:

 • Koordinering av barnekontrollene, herunder innkalling av barna og oppfølging av oppsatt avtale
 • Utførelse av kliniske barnekontroller etter opplæring, inkl. blodprøvetaking, prikktester og spirometri
 • Registrering av data i prosjektets database

Kvalifikasjoner:

Det søkes etter sykepleier med norsk autorisasjon og erfaring fra klinisk arbeid ved barneavdelingen. Det er ønskelig å bygge opp kompetanse på arbeid med og i kliniske studier ved sykehuset og det vil telle positivt dersom søker har erfaring og/eller interesse for slikt arbeid også utover den aktuelle studien. 

Erfaring med astma, lungesykdommer, allergi og eksem er ønskelig. 

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og engasjert
 • Stor gjennomføringsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Seksjon for kliniske behandlingsstudier vil bistå med opplæring og hjelp til studieteamet. Vi er en liten seksjon med høyt kvalifiserte medarbeidere med solid erfaring fra kliniske studier. Fysisk arbeidssted vil være på barneavdelingen, men med mulighet for midlertidig kontorplass i forskningsavdelingens lokaler.

Du vil få:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for fagutvikling og opplæring/samarbeid med prosjektmedarbeidere ved OUS
 • Selvstendig og fleksibelt arbeid

 

 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.