Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Studiesykepleier

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vi søker deg som er sykepleier/kreftsykepleier og er nysgjerrig, interessert, nøyaktig og kan jobbe selvstendig. Det er ledig fast stilling i 80 % som sykepleier/kreftsykepleier (studiesykepleier). Stillingen vil hovedsakelig være rettet inn mot kliniske kreftstudier med CNS som hoveddiagnose. Stillingen er administrativ tilknyttet enhet for studiesykepleier i Seksjon for klinisk Kreftforskning, mens faglig vil man være en del av et team knyttet til forskningsvirksomhet innenfor CNS. Studiesykepleieren vil jobbe i team med andre fagpersoner og vil være en viktig ressurs i forbindelse med rekruttering og oppfølging av pasienter som deltar i kliniske kreftstudier.


Seksjonen har som hovedoppgave å bidra til mer og bedre pasientrettet forskning, tilrettelegge, forbedre og gjennomføre kliniske kreftstudier. Arbeidstiden er dagtid, men arbeid hver 3.helg på sengepost må påregnes etter hvert. Arbeidsstedet vil primært ligger på OUS - Radiumhospitalet.
Ved en eventuell intern ansettelse vil det bli ledig et engasjement.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i planlegging, kvalitetssikring og gjennomføring av kliniske kreftstudier
 • Oppfølging av pasienter som deltar i kliniske kreftstudier
 • Polikliniske konsultasjoner med lege og egne sykepleiekonsultasjoner
 • Sette injeksjoner og vaksiner
 • Blodprøvetaking
 • Måling av Vitaltegn og EKG
 • Sårstell hvis nødvendig
 • Gi råd og veiledning ang. bivirkningshåndtering
 • Samtaler med pasienter og pårørende før, under og etter behandling
 • Ressursperson for pasienter, pårørende og annet helsepersonell
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Avslutning av studien og arkivering
 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Minimum 2 års erfaring som sykepleier
 • Erfaring med kliniske studier er en fordel
 • Erfaring med kreftpasienter er ønskelig
 • Videreutdanning innen kreft er en fordel
 • Relevant Master vil kunne vektlegges
 • Faglig engasjement og kreativitet
 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring med DIPS er ønskelig
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • kan jobbe selvstendig
 • er ansvarsbevisst
 • er nøyaktig og strukturert
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er åpen for nye utfordringer
 • er opptatt av å følge prosedyrer og retningslinjer
 • ser muligheter og har evne til å se løsninger i hverdagen

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansatt program
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et spennende og dynamisk arbeidsmiljø, hvor kliniske studier, forskning og faglig utvikling er en integrert del av virksomheten
 • Høyt kvalifiserte medarbeidere