Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Studentstillinger i helg for sykepleierstudenter

Offentlig forvaltning

Vi oppfordrer sykepleierstudenter til å jobbe i sykehus under utdanning.

Helgestilling under studiene vil gi faglig utvikling, kollegialt samhold og mulighet for karriereutvikling i vårt sykehus.

Bemanningsavdelingens formidling av kvalifiserte medarbeidere skal bidra til at driften kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere og ledere. Det legges vekt på å formidle medarbeidere med rett kompetanse og høy fleksibilitet. Det vektlegges god dialog med medarbeidere og samarbeidende døgnområder, slik at oppdragene blir løst på best mulig måte.

Intervjuer gjennomføres fortløpende. Vi er fleksibel ift tidspunkt for intervju.
 

Kvalifikasjoner:

 • 1., 2. eller 3. års sykepleierstudent
 • Norsk personnummer / Id-nummer
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Generelle IT-kunnskaper, kjennskap til bruk av DIPS (elektronisk pasientjournal), elektronisk kurve (Metavision), elektronisk tavle (Imatis), er en fordel
 • HHLR sertifisering er en fordel
 • Pleiererfaring er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner og trives med tverrfaglig samarbeid
 • Liker utfordringer og er samarbeidsvillig
 • Evner å jobbe fleksibelt og i et høyt arbeidstempo
 • Er en god lagspiller som har tillit til andres og egne avgjørelser
 • Har personlig og faglig trygghet, og evner å arbeide selvstendig
 • Har et faglig engasjement

Vi tilbyr:

 • Under forutsetning av at kompetansekrav er oppnådd tilbys medarbeidere fast 100 % stilling i traineeprogrammet for sykepleiere etter endt utdanning, oppstart medio juni
 • Informasjonsmøte før oppstart
 • 2 delt arbeidsplan med arbeid lørdag og søndag hver 3. helg + 4 uker 100 % på sommeren (det kan være aktuelt med 3 delt arbeidsplan på sommeren)
 • Opplæring innen DIPS, elektronisk tavle og sertifisering i blodprøvetaking
 • Tilbud om årlig medarbeidersamtale
 • Mulighet for deltagelse på fagsamlinger
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordninger gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.