Ledig stilling

Stavanger Kommune

Studentstilling 

Vi har ledig stilling for fortrinnsvis sykepleierstudenter. Stillingene har arbeidstid en kveld i uken og tredje hver helg.Pleiemedarbeider/helsefagarbeider kan også søke. 

Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Hver avdeling har en skjermet enhet med 8 sengeplasser. Sykehjemmet har også dagsenter, aktivitetsavdeling og eget kjøkken.

Slåtthaug sykehjems kjerneverdier respekt, åpenhet og kvalitet ligger til grunn for de tjenester vi yter. Kjerneverdiene skal ha en sentral betydning for hver og en av oss. En måte å etterleve kjerneverdiene på er å vise respekt, være åpne om det vi arbeider med og utføre tjenester av god, faglig kvalitet.
Pasientene i sykehjem har i dag komplekse sykdommer hvilket krever høy faglig kompetanse. Sykehjemmet har fagutviklingssykepleier og sykepleierne som arbeider dag/aften er organisert i eget team. 

Slåtthaug sykehjem har som mål å kun tilby hele stillinger, men vet at det er flere som ønsker å jobbe litt ved siden av studier. Her vil du få en fin mulighet til å bli bedre kjent med pasienter, pårørende og kolleger, da du vil ha en arbeidsturnus hvor du jobber fast en kveld i uken i tillegg til hver tredje helg. Vi vet at kvaliteten på tjenestene som ytes blir bedre dersom de som arbeider er godt kjent i avdelingen, det blir også tryggere for pasientene, og ikke minst deg selv når du er jevnlig innom jobben hver uke. Som student vil du også opparbeide deg ansiennitet når du arbeider under studiet, noe som vil føre til høyere lønnstrinn når du er ferdig utdannet.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar aktuelle kandidater inn fortløpende til intervju

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre pleie og omsorgsoppgaver
 • Ansvar for å observere og dokumentere pasientens tilstand og i samarbeid med annet fagpersonell følge opp og iverksette nødvendige tiltak

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid eller erfaring innen eldreomsorg, men det stilles ikke krav til utdannelse. Opplæring vil bli gitt.
 • Du må være over 18 år
 • Du må kunne legge frem gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig (Norsktest nivå B2 må kunne dokumenteres).
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse (ikke eldre enn 3 mnd)
 • Har du kjennskap til journalsystemet CosDoc er det en fordel

Personlige egenskaper:

 • Liker å omgås mennesker og er motivert til å yte god omsorg og pleie
 • Arbeider praktisk og strukturert
 • Liker utfordringer og er løsningsfokusert

Vi tilbyr:

 • Stillingsstørrelse ca. 35%, 
 • Hjem-jobb-hjem ordning
 • Godt faglig miljø og kjekke kolleger
 • Stillingskode 601403 Student sykepleier/vernepleier kr 344 400 - 413 200. 
 • Stillingskode 658300 Pleiemedarbeider, årslønn 324 900 til 431 400 etter ansiennitet
 • Stillingskode 707603 Helsefagarbeider,  årslønn 389 900 til  460 300 etter ansiennitet