Ledig stilling

Stavanger Kommune

Studenter, under utdanning, helsefagarbeidere, miljøterapeuter

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi fellesskap. 
Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.
Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodebasert rammeverk for best mulig ivaretakelse av beboerne for at de skal ha en tjeneste som er mest mulig individuell og tilpasset den enkeltes behov, samt å redusere atferd som utfordrer der hvor det er aktuelt. Målet er at den enkelte skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 
Husabøryggen bofellesskap ligger i fine omgivelser på Hundvåg med kort vei fra sentrum, spesielt etter at det om tunell. Boligen består av tre separate bofellesskap, hvor to er for mennesker med psykisk  utviklingshemming og et for mennesker med psykiske lidelser. I hvert bofellesskap bor det åtte beboere som vi tilbyr tjenester til. Vi er opptatt av et høyt faglig nivå og godt samarbeid på tvers av bofellesskapene. Vi har nå ledige 5 helgestillinger ved avdeling en og to, som er for mennesker med psykisk utviklingshemming.
Stillingsstørrelsene varierer fra ca 22 - 60% med langvakter hver 4. helg, og det er påkrevd at du kan ta ekstravakter i tillegg ved behov. Intervjuene vil skje fortløpende, bortsett fra i juli grunnet ferieavvikling. 

Arbeidsoppgaver:

Målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper og aktuelt lovverk

Bruk av TAM og TAP (terapeutisk aggresjonsmestring) og PAS (positiv atferdsstøtte) som verktøy i hverdagen

Tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter både innen- og utendørs

Gjennomføre tiltak og evaluere, samt dokumentere i journal

Tverrfaglig samarbeid (kollegaer, pårørende, fastlege og andre samarbeidspartnere)

Ansvar for legemiddelhåndtering (etter godkjent kurs)

Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner:

Studenter innen for helse og omsorgsfag oppfordres til å søke
3-årig bachelor innen helse- og omsorgsfag 
Helsefagarbeider
Du må ha et ønske og interesse om å arbeide med denne brukergruppen
Erfaring fra lignende arbeide vil bli sterkt vektlagt
Ønskelig med førerkort klasse B

Menn oppfordres til å søke  

Du må fremlegge gyldig politiattest før oppstart
Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på språkkravet vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  
Personlig egnethet vil vil vektlagt

Personlige egenskaper:

Du trives godt med å arbeide i team med ulike mennesker

Du har evnen til å tenke helhetsorientert og langsiktig

Du må være fleksibel og løsningsorientert

Du har evnen til å planlegge og organisere egen tid

Du kommuniserer god med andre mennesker

Du tar initiativ og ser etter nye muligheter

Du kan motivere og inspirere andre

Du er en god rollemodell 

Du må være robust, tålmodig og ha evnen til å jobbe under stress.

Du er oppmerksom på andre mennesker behov og følelser

Du har evnen til å reflektere, og verdsetter etisk refleksjon  

Du må like å være i fysisk aktivitet

Vi tilbyr:

Et godt sosialt og inkluderende arbeidsmiljø

God opplæring og oppfølging

Deltagelse på ulike kurs/fagdager

Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

Gode velferdsordninger som "Hjem-jobb-hjem"-avtale, BHT 

Lønn etter utdanning og ansiennitet