Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Studenter, under utdanning, helsefagarbeidere

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi fellesskap. 
Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodebasert rammeverk for best mulig ivaretakelse av beboerne for at de skal ha en tjeneste som er mest mulig individuell og tilpasset den enkeltes behov, samt å redusere atferd som utfordrer der hvor det er aktuelt. Målet er at den enkelte skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 
Husabøryggen bofellesskap ligger i fine omgivelser på Hundvåg med kort vei fra sentrum, spesielt etter at det om tunell. Boligen består av tre separate bofellesskap, hvor to er for mennesker med psykisk  utviklingshemming og et for mennesker med psykiske lidelser. I hvert bofellesskap bor det åtte beboere som vi tilbyr tjenester til. Vi er opptatt av et høyt faglig nivå og godt samarbeid på tvers av bofellesskapene. Vi har nå ledige 3 helgestillinger ved avdeling 1, som er for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Stillingsstørrelse er ca 22% med langvakter hver 4. helg, og det er forventes at du kan ta ekstravakter i tillegg ved behov og kan stille opp ekstra ved ferieavvikling. 

Kvalifikasjoner:

Studenter innenfor helse og omsorgsfag, pedagogikk og psykologi oppfordres til å søke

3-årig bachelor innen helse- og omsorgsfag, pedagogikk og psykologi 

Helsefagarbeider

Du må ha et ønske og interesse om å arbeide med denne brukergruppen

Erfaring fra lignende arbeide vil bli sterkt vektlagt og kan kompensere for manglende utdanning

Ønskelig med førerkort klasse B

Menn oppfordres til å søke  

Du må fremlegge gyldig politiattest før oppstart

Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på språkkravet vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  

Personlig egnethet vil vil vektlagt

Personlige egenskaper:

Du trives godt med å arbeide i team med ulike mennesker

Du har evnen til å tenke helhetsorientert og langsiktig

Du må være fleksibel og løsningsorientert

Du har evnen til å planlegge og organisere egen tid

Du kommuniserer godt med andre mennesker

Du tar initiativ og ser etter nye muligheter

Du kan motivere og inspirere andre

Du er en god rollemodell 

Du må være robust, tålmodig og ha evnen til å jobbe under stress.

Du er oppmerksom på andre mennesker behov og følelser

Du har evnen til å reflektere, og verdsetter etisk refleksjon  

Du må like å være i fysisk aktivitet
Du er opptatt av å ha høyt nærvær på jobb

Vi tilbyr:

Du får være med å bidra til en fantastisk arbeidsplass for deg og kollegene dine, og et godt sted og bo for beboerne

En utfordrende og variert arbeidsdag med fokus på målrettet miljøarbeid, brukermedvirkning, etikk og fag for å nevne noe

Du vil sammen med beboerne få delta på ulike fritidstilbud og vi skal være mye ute på turer i regionen

Vi vektlegger at den enkelte skal få god opplæring, faglig påfyll etter individuelt behov og veiledning av kompetente fagfolk

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Muligheter for faglig og personlig utvikling. Det tilbys kurs etter behov og interesse, og vi er i en spennende tid med implementering av blant annet PAS og MAP som du vil få muligheten til å være med å innarbeide

Vi holder til i nye flotte lokaler med god plass, og vi har sparom og massasjestol, egne rom for å trekke seg tilbake ved langvakter

Det er gode garderobeforhold med dusj og egne skap, separat for kvinner og menn

Ansatte i Stavanger kommune har tilgang på en rekke velferdsordninger

Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivs bedrift (IA)

"Hjem-jobb-hjem"-avtale

Turnus dag/aften med langvakter hver 4. helg

Lønn etter gjeldende tariff