• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323507
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Studenter i praksisstilling på helg - Sentrum omsorgsbolig

Namsos kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har nå ledig 5 stillinger for student i praksisstilling på helg. Helsefagarbeidere kan også søke på helgestillingene.

Sentrum omsorgsboliger består av bofellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelser og avlastningstjenester til barn og unge. Her ytes det helse og omsorgstjenester til brukere av tjenesten.

Avdelingen består av ca 22 årsverk med tverrfaglig kompetanse. Vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, studenter og assistenter jobber sammen for å møte den enkeltes behov. Vi jobber målrettet med fokus på kunnskapsbasert praksis for at brukerne skal kunne mestre dagliglivets oppgaver ut fra egne forutsetninger.

Vi søker etter deg som er genuint interessert, motivert og vil bidra til å bli en del av et engasjerende og inkluderende fagmiljø.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor brukere og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune.

Stillingen inngår i turnus med helgearbeid

Relevant praksis og personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på.

 Vi søker en person som:

- Har studentstatus innen vernepleie/sykepleie eller er offentlig godkjent helsefagarbeider

- Er god på kommunikasjon og samarbeid

- Er inkluderende, løsningsorientert og positiv

- Bidrar til et godt arbeidsmiljø og en god tilbakemeldingskultur

- Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.

- Har gode holdninger, evne og vilje til etisk refleksjon og etisk tankegang.

- Er fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver

- Behersker norsk skriftlig og muntlig, som vil bli vektlagt ved ansettelse.

- Deltar i arbeidsplassens endringsprosesser i takt med samfunnsendringer og krav.

- Er komfortabel med bruk av data. Må kunne bruke fagsystemer positivt og effektivt.

- Har interesse for velferdsteknologi, og har forståelsen av hvordan dette kan bidra til økt egenmestring for brukere av tjenesten

- Har førerkort klasse B

Vi tilbyr:

* Studentstillinger lønnes i stige basert på ansiennitet og etter gjeldende avtaler som fagarbeider.

* Studentstillingene forplikter seg til å jobbe 100% stilling i minst 4 uker sommerstid i uketidsrommet 25-33 mens de er i utdanningsløp. Ferie og arbeidstid avtales med leder.

Det betales et bonustillegg for studenter etter  gjennomført:

* 12 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 60 studiepoeng eller mer i studiet kr 10.000.

* 24 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 120 studiepoeng eller mer i studiet kr 20.000.

* Etter fullført utdanning og har oppnådd 180 studiepoeng tilbys du full ansiennitet som sykepleier/vernepleier ved sommervikariat på minimum 4 av 8 uker.  Eventuelt opptjent bonus utbetales i tillegg.

* Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.  
 
 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323507
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune