Ledig stilling

Stavanger Kommune

Studenter / helgevikarer 

Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Langtidsavdeling (somatisk enhet og skjermede enheter for personer med demens), rehabiliteringsavdeling og kortidsavdeling.

I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi frisør og fotterapeut.

Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter. Vi har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuellt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter.

Vi har nå behov for helgevikarer og ekstravakter.
Muligheter for bonusavtaler for sykepleier- og vernepleierstudenter.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende. 

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingsbeskrivelse foreligger.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleie/vernepleierstudent
 • Studenter i andre fag eller personer med interesse for å jobbe med eldre kan også søke
 • Erfaring fra lignende arbeid er en fordel
 • Søkere må være fylt 18 år.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du legge ved dokumentasjon på gjennomført språktest med resultat minimum B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper:

 • Vi vektlegger menneskelige egenskaper og evnen til å samarbeide på tvers av faggrupper til beboernes beste. Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger ønsker medarbeidere som:
 • Har evne til nytenking.
 • Liker utfordringer.
 • Tar initiativ og ansvar.
 • Er fleksible.
 • Har godt humør.

Vi tilbyr:

 • Stillingskode: 707600 hjelpepleier, 707603 helsefagarbeider, 751706 omsorgsarbeider, 658300 pleiemedarbeider, 601403 sykepleierstudent og 601405 vernepleierstudent.
 • Årslønn: Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider: 389.000 - 460.300 etter ansiennitet.
 • Pleiemedarbeider: 324.900 - 431.400 etter ansiennitet.
 • Sykepleier-/vernepleierstudent: 1. års student: 344.400, 2. års student: 367.300, 3. års student: 390.300, siste semester: 413.200. Bonuser fra kr 6.000 - kr 35.000.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Opplæring.