Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Student - sommervikar Sykepleiestudenter og helsefagarbeidere søkes!

Offentlig forvaltning

Ser du etter jobb i sommer? Kom gjerne til oss på vakre Bærum sykehus!

Send oss en kortfattet søknad så vi kommer i kontakt.

Vi søker sykepleiestudenter og helsefagarbeidere til flere av våre medisinske og kirurgiske poster på Bærum sykehus.

Ferievikariatene varierer i lengde og varighet. Oppgi i søknaden når du kan starte og hvor mye du har mulighet til å jobbe i sommerperioden. Vi har behov for dyktige medarbeidere hele sommeren fra uke 23 - 35, med størst press i ukene 26 - 33. Vi tilbyr sommerferievikariater mellom 80 - 100%.

Det er også store muligheter til forlengelse av sommervikariatet som tilkallingsvikar utover høsten, hvis det er aktuelt for deg. 

Sykehuset er et akutt- og lokalsykehus med områdefunksjoner for Asker og Bærums befolking. Vi dekker et befolkningsgrunnlag på 170.000 personer. Klinikk Bærum sykehus har medarbeidere som er stolte av sitt sykehus og som setter pasienten i fokus.

En sommerjobb i Vestre Viken skaffer deg verdifull erfaring og et godt utgangspunkt for videre arbeid i foretaket!

Tilbakemelding fra ansatte er at sykehuset er passe stort; du møter kolleger i gangen, får gode faglige utfordringer og et godt arbeidsmiljø.

Les mye mer om det flotte sykehuset og få oversikt på de ulike avdelingene på: www.vestreviken.no

Søknader behandles fortløpende.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil være varierte og være avhengig av din bakgrunn. Generelt vil vi beskrive oppgavene slik:

 • Utøve pleie.
 • Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne. Vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige tiltak.
 • Identifisere andre behov for hjelpetiltak og bidra til annen kvalifisert hjelp til pasientens beste.
 • Informere og være i dialog med pasienten.
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler.
 • Din arbeidshverdag vil være variert og innholdsrik.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleiestudent: 1. års- eller 2. årsstudent. For 3.årsstudenter har vi egen utlysning! 
 • Helsefagarbeider med autorisasjon.
 • Pleieerfaring fra kommunal sektor eller spesialisthelsetjeneste vektlegges.
 • Faglig sterk, engasjert og interesse for faglig utvikling.
 • Gjerne erfaring fra pasientdokumentasjon. Vi bruker DIPS, MetaVision og GAT.
 • Behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

Du må: 

 • være selvstendig og initiativrik.
 •  være omsorgsfull og positivt innstilt.
 • kunne arbeide i team og være fleksibel

Både faglige og personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og du har mange muligheter internt. God opplæring til nye kolleger gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte. En aktiv, endringsvilling og positiv arbeidsplass. Kontaktperson i Bemanningssenteret lett tilgjengelig. Lønn i henhold til gjeldende tariff og tidligere arbeidserfaring. Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!