• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  7801, NAMSOS
  NAMSOS
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4674439
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune
 • Oppdatert 18.06.2022
Ledig stilling

Namsos kommune

Student i praksisstilling ved Namsos helsehus avd. psykisk helse

Offentlig forvaltning

Det er ledige praksisstillinger både i forsterket skjermet enhet og i enhet psykisk helse, med arbeid 3 hver helg. 

Stillingens arbeidsområde

- Vil delta i direkte tjenesteyting overfor bruker.

- Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune.

- Er direkte underlagt avdelingsleder.

Vi søker en person som

Er sykepleier eller vernepleier student

- Er villig til å jobbe selvstendig 1 til 1 med pasienter, men også i gruppe

- Erfaring fra 1 til 1 jobbing og jobb med demente/psykiatri er en fordel

 Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen

 Personlige egenskaper som vil bli vektlagt er:

- Interesse og engasjement for fagfeltet demens og psykiatri

- Gode evner til samarbeid/samhandling og kommunikasjon

- Må kunne forholde seg til miljøregler og de avtaler som er satt i avdelingen

- Ha gode holdninger og evne og vilje til etisk refleksjon og etisk tankegang

- Ha evne til å motta veiledning og instruksjon

- Håndtere norsk både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

- Gode muligheter for faglig utvikling

- Fleksibilitet i turnus i forhold til obligatorisk praksis gjennom skolen

- Godt arbeidsmiljø

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Sterkt fokus på etikk og refleksjon

- Jobb i en spesialisert avdeling innen psykiatri/demens

- Tverrfaglig fagmiljø

- Studentstillinger lønnes i stige basert på ansiennitet og etter gjeldende avtaler som fagarbeider

- Studentstillingene forplikter seg til å jobbe 100% stilling i minst 4 uker sommerstid i uketidsrommet 25-33 mens de er i utdanningsløp. Ferie og arbeidstid avtales med leder

Det betales et bonustillegg for studenter etter  gjennomført:

- 12 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 60 studiepoeng eller mer i studiet kr 10.000

- 24 måneder sammenhengende ansettelse og har oppnådd 120 studiepoeng eller mer i studiet kr 20.000

- Etter fullført utdanning og har oppnådd 180 studiepoeng tilbys du full ansiennitet som sykepleier/vernepleier ved sommervikariat på minimum 4 av 8 uker.  Eventuelt opptjent bonus utbetales i tillegg

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.  
 

 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  7801, NAMSOS
  NAMSOS
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4674439
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune
 • Oppdatert 18.06.2022