• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1338, SANDVIKA
  BÆRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4890725
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Strukturert og selvstendig pedagogisk-psykologisk rådgiver søkes

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. PPT har også ansvar for å bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og unge med særskilte behov.
   
Fra 1. oktober 2022 er PP-tjenesten i Bærum kommune en del av Oppvekstområdet og ligger under kommunalsjefområdet Kompetanse og forvaltning sammen med Spesialpedagogisk tjeneste for barnehager, Barnehagekontoret og Grunnskoleavdelingen. Oppvekstområdet skal videreutvikles, og vi skal se på nye mulige måter å organisere tjenestene på. Tjenesten skal flytte inn i ny kommunegård sentralt i Sandvika februar 2023. I perioden 2022 - 2025 har PPT ansvar for koordinering av det Spesialpedagogiske kompetanseløftet for kommunen. I løpet av barnehage-/skoleåret 2022-23 innføres samhandlingsplattformen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).

PP-tjenesten har omtrent 45 årsverk og er en organisasjon med kompetente og motiverte medarbeidere. Arbeidsområdene er for tiden organisert i avdelingene; Barnehage/Haug spesialskole, Barneskole og Ungdomsskole/voksne/Audiopedagog- og logopedtjenesten. Vi har i løpet av de siste årene jobbet iherdig for å dreie virksomheten til å arbeide mer systemrettet, og med formål om å forebygge og bidra til tidlig innsats. Målene i Strategi for kvalitetsutvikling 2020–2022 er oppnådd, og nye mål er satt for de neste årene. Mål, innsatsområder og årlige tiltak i strategiperioden er i tråd med de nasjonale og lokale føringene for kvalitetsutvikling av PP-tjenesten. Tjenesten har ti ulike faglige kompetanseteam som sikrer faglig fordypning og samarbeid på tvers med andre tjenester i kommunen. Tjenesten er opptatt av at økt digitalisering er et viktig redskap for inkludering av barn og unge i barnehager og skoler.

Vi har nå ledig to faste stillinger.

Vi ber om at det med søknaden vedlegges attester og vitnemål.

Vil du vite mer om PP-tjenesten https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/pp-tjenesten/

Arbeidsoppgaver:

 • Utviklings- og endringsarbeid i barnehager og skoler
 • Sakkyndighetsarbeid etter barnehageloven og opplæringsloven
 • Konsultasjon, veiledning og rådgivning til barnehager og skoler
 • Observasjon, kartlegging og utredning av barn og unge
 • Samarbeid med foresatte, barnehager, skoler og øvrig hjelpeapparat

Kvalifikasjoner:

 • Profesjonsstudium/hovedfag/mastergrad i fag som psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller tilsvarende med integrert testteoretisk kompetanse
 • Erfaring med kartlegging og testing, kan kompensere for formell testteoretisk kompetanse
 • Sertifisert innen Wisc/Wppsi
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og foresatte er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge som har behov for særskilt støtte er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter
 • God kunnskap om barnehagens rammeplan og kunnskapsløftet for skole
 • Kjennskap til aktuelle samarbeidsinstanser
 • Erfaring fra PP-tjenesten

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som

 • har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • er proaktiv og ansvarsbevisst
 • har høy arbeidskapasitet
 • er ryddig, strukturert og selvstendig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Kjøregodtgjørelse etter offentlige satser, samt bilgodtgjørelse
 • Fleksitidsordning
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Kompetanseutviklingsstipend

Annet

Gyldig politiattest iht. §10-9 i opplæringsloven og § 19 i barnehageloven må fremlegges før tiltredelse

 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1338, SANDVIKA
  BÆRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4890725
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune