Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Stråleterapeuter innen planlegging av strålebehandling

Offentlig forvaltning

Avdeling for kreftbehandling (AKB) har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon. Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen. Avdelingen har en rekke fagseksjoner samt seksjon for lindrende behandling, poliklinikker, strålebehandling, sengeposter, klinisk kreftforskning, seneffekter, celleterapi og kontortjeneste. Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene.

Seksjon for strålebehandling i AKB har drift ved to lokaliteter: Ullevål sykehus (UL) og Radiumhospitalet (RA) med hhv 6 og 10 behandlingsmaskiner i tillegg til 2 behandlingsrom for intern strålebehandling (brachyterapi) og 1 for hudbestråling. Planlegging av strålebehandlingen med avbildning (CT/MR) og doseplanlegging gjennomføres ved begge lokaliteter. I 2024/2025 blir protonterapi et nytt behandlingstilbud i Norge. Tilbudet etableres ved OUS, Radiumhospitalet og ved Haukeland universitetssykehus.

Det er ledige stillinger som stråleterapeuter, doseplanleggere, i Seksjon for stråleterapi, Enhet Stråleplanlegging RA/UL. Vi søker fortrinnsvis stråleterapeuter med erfaring innen doseplanlegging, men stråleterapeuter med annen erfaring innen stråleterapi vil kunne vurderes. Ved intern ansettelse kan det også bli ledig vikariat i seksjonen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i radiografi
 • Videreutdanning i stråleterapi eller tilsvarende utdannelse (fra utlandet)
 • Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig.         

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du

 • er faglig engasjert
 • er pasientorientert
 • er strukturert og nøyaktig
 • er en god teammedarbeider
 • er fleksibel/ endringsvillig og åpen for utfordringer
 • har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • har stor arbeidskapasitet og trives med en travel hverdag i en stor og kompleks organisasjon 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «søk på stillingen» - knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på epost.