Ledig stilling

Oslo kommune

Støttepedagoger

Offentlig forvaltning

Pedagogisk førskoleteam i Bydel Østensjø har ansvar for oppfølging og tilrettelegging av tilbud for barn med særskilte behov før opplæringspliktig alder, ihht Barnehageloven §31 og §37. Pedagogisk førskoleteam består av leder, fagkonsulenter, veiledere, logoped, språkpedagoger og støttepedagoger.

Ønsker du å bidra med å legge til rette for at barn skal oppleve mestring og få utvikle sitt potensiale ut i fra sine egne forutsetninger? Da vil vi gjerne at du søker.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, iverksette og evaluere spesialpedagogiske tiltak
 • Utarbeide planer og halvårsevalueringer 
 • Direkte arbeid med barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp i bydelens barnehager
 • Bidra med tilrettelegging og inkludering for barn med nedsatt funksjonsevne
 • Samarbeide med foresatte, barnehage, PPT og andre aktuelle instanser
 • Delta i nødvendig møtevirksomhet

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer eller annen relevant høgskoleutdanning på bachelornivå
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Erfaring fra barnehage ønskes, erfaring som støttepedagog vektlegges
 • Gode norskspråklige ferdigheter på samme nivå som styrer og pedagogisk leder jfr. barnehageloven §28
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Tar ansvar og initiativ
 • Gjerne erfaring med bruk av ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)
 • Erfaring knyttet til barn innenfor autismespekterforstyrrelser
 • Trives med å være i et barnehagemiljø i aktivitet med barn inne og ute
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God til å samarbeide og jobber selvstendig
 • Jobber målrettet, kreativt og er løsningsfokusert
 • Fleksibel og innstilt på å forholde seg til forskjellige arbeidssteder og arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lekotek og fagbibliotek
 • Spesialpedagogisk veiledning
 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger
 • Lønnes i lønnstrinn 29 - 41 (kr 496 000 - 601 700) avhengig av ansiennitet, etter Oslo kommunes regulativ