Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Støttepedagog

Offentlig forvaltning

Det er ledig 40 % stilling som støttepedagog i Solerød barnehage fra d.d.

Kort informasjon om barnehagene i Tønsberg kommune finner du på nettsiden vår.

www.tonsberg.kommune.no

Vi søker deg som vil være med på å skape en inkluderende hverdag for barn med særskilte behov.

Vi er opptatt av å skape god kvalitet i relasjoner mellom voksen og barn, og jobber for å være psykisk helsefremmende barnehager.

Vi jobber for at barnehagen skal være en arena som kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne, og tilby et lekemiljø som fremmer utvikling og trivsel.

Vi jobber systematisk for å være en lærende organisasjon og å bygge en felles sektor i kommunen. Nå søker vi DEG som brenner for barnehagelæreryrket, for å gjøre en forskjell og som ønsker å bidra til en god, inkluderende praksis for alle barn.

Krav til stillingen

 • Bestått barnehagelærer-/førskolelærerutdanning.
 • Gyldig politiattest

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk vektlegges.
 • Erfaring fra barnehage og arbeid med barn med særskilte behov.
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner.
 • Være en tydelig pedagog og ha gode samarbeidsevner.
 • Evne til å bygge tillit, skape entusiasme og arbeide selvstendig.
 • Evne og vilje til å sette seg inn i og bruke nye IT-systemer og e-verktøy
 • Ønskelig med kompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon; ASK
 • Være fleksibel for arbeid i ulike grupper og barnehager
 • Personlig egnethet vektlegges.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Direkte arbeid med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehagelovens §§ 1, 2, 31 og 37.
 • Ansvarlig for å utarbeide, ajourføre og evaluere IOP i samarbeid med pedagogisk leder og foresatte
 • Benytte programmer som Dips IOP og andre spesialpedagogiske programmer
 • Tett samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere
 • Sikre at barnet får best mulig utbytte av det allmennpedagogiske tilbudet sammen med barnehagens øvrige personal
 • Veiledning i virksomhetens barnehager etter behov, og etter avtale med styrer

Annet

Menn oppfordres til å søke.
Ansettelser skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lover, reglement, avtaler og lærerprofesjonens etiske plattform.
Ansettelsesprosessen vil starte så fort som mulig etter søknadsfristen har gått ut.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost