Ledig stilling

Stavanger Kommune

Støttekontakter

Stavanger kommune har fortsatt et stort behov for dyktige støttekontakter.

En støttekontakt er en person som tar bruker med seg ut for kjekke aktiviteter og inkluderer dem i et sosialt fellesskap.

Det er behov for støttekontakter i alle bydeler inkludert Rennesøy og Finnøy. Det er spesielt stort behov for mannlige støttekontakter og det er i de fleste tilfellene ønskelig med støttekontakter som har både bil og førerkort. Det er ingen krav om utdanning eller mye erfaring, men du må være en person som ønsker å gjøre en forskjell.

Brukerne er fra 10-80 år gamle. De kan være psykisk syke, ha en rusavhengighet og/eller en form for funksjonshemming. Felles for alle er at de har en skade, sykdom eller lyte som gjør at de er blitt sosialt marginalisert.  

Et standard støttekontaktoppdrag er en liten jobb, gjerne ikke mer enn 12 timer pr. måned, men du kan likevel gjøre en stor forskjell for den brukeren du blir tildelt. Vi ønsker personer som kan jobbe over lengre tid, minimum 1 år.   

Arbeidsoppgaver:

Følge opp personer slik at disse får en aktiv og meningsfull fritid. 

Den som trenger hjelp, kan være barn, ungdom, voksen eller eldre.

Du blir støttekontakt for mennesker med fysisk eller psykisk funksjonshemming, mennesker som har behov for praktisk hjelp, eller som psykiske vansker og/eller rusproblematikk.

Kvalifikasjoner:

Du er en pålitelig person som liker å jobbe med mennesker. 

Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst 1 år.

Du kan levere oppdatert politiattest (gyldig i 3 måneder fra søknadstidspunkt)

Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid, men ikke et krav.

Vi trenger personer i alle aldre og kjønn, men det er spesielt stort behov for unge voksne menn.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du er:

 - Ansvarsfull og flink med folk.

 - Tydelig og vennlig i kommunikasjonen.

 - Oppriktig interessert i andre mennesker og er villig til å by på deg selv.  

Vi tilbyr:

En givende jobb som betyr veldig mye for den personen du blir støttekontakt for. 

Nyttig jobberfaring som du kan sette på CV.

Lønn: - Fra 16 til 18 år, kr. 149,95, - fra 18 til 30 år, kr 166,61 - fra 30 år og oppover, kr 200,82 pr. time.

Sats for utgiftsdekning til støttekontakt maksimum kr 400,- pr. måned.