Ledig stilling

Lillehammer kommune

Støttekontakter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten i Lillehammer trenger tidvis støttekontakter/miljøarbeider for barn og unge i alderen 6-25 år.

Arbeidsoppgaver:

Oppdragene varierer etter barnets/ungdommens behov, men for mange kan det være behov for å ta med barnet/ungdommen ut og hjelpe det å komme i gang med en organisert fritidsaktivitet, eller dra ut på en aktivitet, få en ny opplevelse. For noen kan det være behov for å hjelpe med lekser, lære å stå på skøyter, eller få svømmetrening. Noen av de eldste ungdommene bor kanskje for seg selv og har behov for noen som besøker dem på hybelen og støtter dem til å ha faste daglige rutiner både i og utenfor hjemmet, og et godt sosialt liv. I alle oppdragene har barna behov for en trygg og empatisk voksen som er tilgjengelig for gode samtaler ved behov.

Skriv gjerne i søknaden hvilken aldersgruppe eller type oppdrag du er interessert i.

Kvalifikasjoner:

-       Alder fra 18 år
-       Mulighet til å jobbe etter kl. 15 på hverdager
-       Oppdrag krever godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

-       Trygg og stødig voksen
-       Empatisk og støttende
-       Evne til å formidle gode verdier
-       Evne til å motivere og inspirere
-       Glad i å være i ulike former for aktivitet både innendørs og utendørs
-       Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
-       God til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

Stillingen lønnes som assistent, med for tiden kr. 165,77 per time. I tillegg kommer kr 25,- per time i utgiftsdekning. For noen oppdrag dekkes i tillegg utgifter og eventuelt kjøregodtgjørelse til noen avtalte aktiviteter. Det gis ikke kvelds- eller helgetillegg.

Barneverntjenesten veileder støttekontakten ved behov.
Arbeidstiden er relativt fleksibel.

Stillingen gis som oppdragsavtale, og er ikke som ansettelse å regne. Det innebærer at det f.eks. ikke er rett til feriepenger, eller sykepenger innenfor arbeidsgiverperioden.
Det er vanligvis en måneds gjensidig oppsigelsestid.
Omfang varierer fra 3t-10t i uka. I tillegg kommer evalueringsmøter med barneverntjenesten og foreldre/barn minimum hver 3. mnd.