Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3334548
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Støttekontaktar, miljøarbeidarar og tilsynsførarar

Øygarden kommune treng fleire oppdragstakarar i barneverntenesta. Dersom du er ein person som er glad i barn og ungdom, og ønskjer å bidra med å gjere ein forskjell, ta gjere kontakt for ein prat. Arbeidsoppgåvene vil variere ut ifrå kva type oppdrag.

 Arbeidsoppgåver for støttekontakt:

 • Legge til rette for aktivitet
 • Ta initiativ til aktivitet
 • Skape tryggleik i aktivitet

Arbeidsoppgåver for miljøarbeidar:

 • Legge til rette, og jobbe målretta gjennom relasjon
 • Legg til rette for at barn og ungdom skal oppleve livsmeistring
 • Skrive rapport etter oppdraga

Arbeidsoppgåve for tilsynsførar:

 • Gjennomføre tilsyn for barn i fosterheim
 • Skrive rapport etter tilsynsbesøka
 • Tilsyn under samvær

Kvalifikasjonar for alle oppdrag:

 • Krav om tilfredsstillande politiattest
 • Førarkort klasse B
 • Disponere eigen bil

Personlege eigenskapar:

 • Engasjert og glad i barn og ungdom
 • Fleksibel
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheiter

 Personlege eigenskapar vert særskild vektlagt

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.