• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5033997
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
Ledig stilling

Gol kommune

Støttekontakt (fritidskontakt)

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søkjer:
Gol Kommune treng fleire støttekontaktar til å arbeide med barn, ungdom og vaksne med forskjellige bistandsbehov.

Arbeidet vil først og fremst gå føre seg på ettermiddag/kveld eller i helger. Timetalet kan variere frå cirka 2 timar i veka og oppover. Du får eit sjølvstendig oppdrag der du, og den du gir bistand til, kan avtale tid og stad for aktivitetar.

Kvalifikasjonar:
• Du bør vere over 18 år og villig til å forplikte deg over tid
• Gode norskkunnskapar
• Det er ein fordel om du har sertifikat, men ikkje eit krav

Personlege eigenskapar:
• Du ønsker å vere med på å gjere ein forskjell i andre sitt liv
• Du er nøyaktig og pliktoppfyllande
• Du er ansvarsfull og sjølvstendig

Det vert vektlagt at du er personleg skikka til å vera støttekontakt.

Tildeling av oppdrag skjer fortløpande etter kvart som vi får søknadar frå aktuelle støttekontaktar som kan passe til dei som treng bistand.

For oppdraget gjeld:
• Godjøring etter gjeldande satsar for støttekontakter
• Køyregodtgjering
• Utgiftsdekking
• Gratis tilgang på Goliat Gym (GIA) og svømmehallen (Gol Kulturhus)

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først).
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5033997
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune