Ledig stilling

Trondheim Kommune

Støttekontakt/fritidsassistent for barn og unge

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur- og fritidsaktiviteter i alle livsfaser. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester bidrar enheten til å gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og livskvalitet. Kulturenheten drifter kulturarenaer i bydelene og tilbyr aktiviteter og arrangement på andres arenaer. I tillegg forvalter enheten tilskuddsmidler, jobber med ulike typer tilrettelegging og bidrar med rådgivning og kompetanse. Kulturenheten gir oppdrag til støttekontakter og fritidsassistenter.

Støttekontaktordningen skal hjelpe barn og unge opp til 18 år med å komme seg ut av hjemmet og delta i kultur- og fritidsaktiviteter. En støttekontakt følger opp et barn eller en ungdom og har et selvstendig ansvar for å planlegge og gjennomføre oppdraget i samråd med barnet/ungdommen. Oppdrag som støttekontakt er normalt 3 - 4 timer per uke og foregår i hovedsak på ettermiddag og kveld (etter skoletid) og følger i hovedsak skoleruta. 

Fritidsassistentene er knyttet til faste gruppeaktiviteter hvor flere barn eller ungdommer med behov for tilrettelegging deltar sammen med 1-3 fritidsassistenter. Fritidsassistentene planlegger og gjennomfører aktiviteter i samråd med deltakerne. Fritidsassistenter jobber 2-5 timer per uke og  er ansatt i Trondheim kommune.  Gruppeaktivitetene foregår på ettermiddag og kveld på hverdager, og har fri i skoleferiene.

Vi søker etter støttekontakter og fritidsassistenter som har felles interesser med de som skal ha støttekontakt eller delta i aktivitetsgrupper. Det er viktig at du i søknaden beskriver dine interesser og kvalifikasjoner innen kultur- og fritidsaktiviteter, både nåværende og tidligere aktiviteter og interesser. 

Når et støttekontaktoppdrag passer til det du har oppgitt av interesser og disponibel tid, innkalles du til et intervju. I noen tilfeller går det kort tid fra du søker til du bli kalt inn til intervju, andre ganger kan det ta lengere tid å finne den riktige støttekontakten til et oppdrag. 

Det er ønskelig at søkere har mulighet til å være støttekontakt eller fritidsassistent over en periode på minst ett år.

Søknaden din blir fortløpende vurdert opp mot behovene til de  som trenger støttekontakt og tilrettelegging av fritid. Du kan bli kontaktet i hele perioden frem til 31. desember 2022. Du kan når som helst trekke søknaden din hvis du likevel ikke ønsker å være støttekontakt eller fritidsassistent i Trondheim kommune.

Vi oppfordrer alle til å benytte CV-basen i Webcruiter.

Les mer om støttekontakter og fritidsassistenter.

Arbeidsoppgaver:

Både støttekontakter og fritidsassistenter skal:

 • Finne egnede kultur- og fritidsaktiviteter ut fra barnets/ ungdommens interesser og behov
 • Motivere og tilrettelegge for deltakelse sammen med andre barn og unge
 • Motivere for å utforske nye aktiviteter i trygge rammer
 • Bidra til at barn og unge får en meningsfull fritid og økt livskvalitet
 • Ha jevnlig dialog med sin kontaktperson i Kulturenheten om hvordan fritidsaktiviteten/ oppdraget fungerer
 • Samarbeid med andre avdelinger og tilbud i Kulturenheten, frivillige lag og organisasjoner og offentlige instanser

Kvalifikasjoner:

 • Du trenger ingen formell utdanning, da det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre
 • Vi søker fortrinnsvis personer fra 18 år og oppover, som ønsker å hjelpe andre med meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter 
 • Politiattest kreves fremlagt før oppstart som støttekontakt og fritidsassistent

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er selvstendig, fleksibel, ansvarsfull og har gode samarbeidsevner
 • Har interesse for, og erfaring med kultur- og fritidsaktiviteter

Vi tilbyr:

 • En viktig og spennende jobb med og for barn og unge som trenger bistand til å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • Mulighet til å bli kjent med og utforske fritidskulturlivet i Trondheim
 • Lønn/honorar etter gjeldende satser
 • Relevant opplæring og veiledning
 • Årlig temakveld med faglig og sosialt innhold