• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3351136
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Støttekontakt/fritidsassistent

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur- og fritidsaktiviteter i alle livsfaser. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester bidrar enheten til å gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og livskvalitet. Kulturenheten drifter kulturarenaer i bydelene og tilbyr aktiviteter og arrangement på andres arenaer. I tillegg forvalter enheten tilskuddsmidler, jobber med ulike typer tilrettelegging og bidrar med rådgivning og kompetanse.

Kulturenheten gir oppdrag til støttekontakter og fritidsassistenter. 

Støttekontaktordningen skal bidra til å bryte isolasjon og hjelpe den enkelte til å komme seg ut av hjemmet og delta i kultur- og fritidsaktiviteter. En støttekontakt følger som oftest opp én person og har et selvstendig ansvar for å planlegge og gjennomføre oppdraget i henhold til personens behov. Omfanget er normalt 3 - 4 timer per uke.

Fritidsassistentene er knyttet til faste gruppeaktiviteter, hvor flere personer med behov for tilrettelegging deltar. Arbeidstiden er normalt 2-5 timer per uke. Gruppeaktivitetene følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferiene.

Søknaden din blir fortløpende vurdert opp mot behovene den som trenger støttekontakt har. Søknaden blir oppbevart til utgangen av inneværende kalenderår. Du kan bli kontaktet i hele denne perioden.

Når et støttekontaktoppdrag passer til det du har oppgitt av interesser og disponibel tid, innkalles du til et intervju. I noen tilfeller går det kort tid fra du søker til du bli kalt inn til intervju, andre ganger kan det ta lang tid å finne den riktige støttekontakten til et oppdrag. 

Det er viktig at du i søknaden beskriver dine interesser og kvalifikasjoner innen kultur- og fritidsaktiviteter. 

Du kan når som helst trekke søknaden din hvis du likevel ikke ønsker å være støttekontakt eller fritidsassistent i Trondheim kommune.

Vi oppfordrer alle til å benytte CV-basen i Webcruiter.

Les mer om støttekontakter og fritidsassistenter.

Arbeidsoppgaver:

Både støttekontakter og fritidsassistenter skal:

 • Fange opp deltakernes interesser
 • Finne egnede kultur- og fritidsaktiviteter
 • Motivere og tilrettelegge for den enkeltes deltakelse
 • Motivere for nye aktiviteter
 • Hjelpe til med å utvikle sosiale relasjoner slik at barnet, ungdommen eller den voksne som trenger bistand for å delta i fritidsaktivitet får en meningsfull fritid og økt livskvalitet
 • Ansvar for å sende inn rapporter som beskriver hvordan fritidsaktiviteten fungerer. Mangel på rapporter kan føre til at oppdraget/tilsettingen blir avsluttet.

Kvalifikasjoner:

 • Du trenger ingen formell utdanning, da det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre.
 • Interesse for og erfaring med kultur- og fritidsaktiviteter har betydning.
 • Du må være selvstendig, fleksibel, ansvarsfull og kunne samarbeide med ulike mennesker.
 • Vi søker fortrinnsvis personer fra 18 år og oppover, som ønsker å hjelpe andre med meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter. 
 • Det er ønskelig at du kan være i oppdrag som støttekontakt eller fritidsassistent over en viss periode - minimum et år.
 • Politiattest kreves fremlagt før oppstart som støttekontakt og fritidsassistent.
 • Evne til samarbeid med foreldre, pårørende, frivillige lag og organisasjoner og offentlige instanser.

Vi tilbyr:

 • En viktig og spennende jobb med mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Lønn/honorar etter gjeldende satser
 • Relevant opplæring og veiledning
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3351136
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse