• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2021
 • Sted:
  GOL
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3525574
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune

Støttekontakt

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kunne du tenkje deg å bli støttekontakt?

Vi søkjer:

Gol Kommune treng fleire støttekontaktar til å arbeide med barn, ungdom og vaksne med forskjellige funksjonshemmingar og bistandsbehov.

Arbeidet vil først og fremst gå føre seg på ettermiddag/kveld eller i helger. Timetalet kan variere frå cirka 2 timar i veka og oppover. Du får eit sjølvstendig oppdrag der du, og den du gir bistand til, kan avtale tid og stad for aktivitetar. 

Bistandsoppgåver:

Bistandsoppgåvene varierer etter kven du er støttekontakt for, og kan vera:

 • Bistand til sosial deltaking og fritidsaktivitetar.
 • Bistand i trening, sosialt fellesskap og meiningsfull aktivitet for den einskilde 

Kvalifikasjonar:

 • Du bør vere over 18 år og villig til å forplikte deg over tid
 • Gode norskkunnskapar
 • Ein av våre brukarar treng deg som kan kommunisere via teiknspråk
 • Det er ein fordel om du har sertifikat, men ikkje eit krav 

Personlege eigenskapar:

 • Du ønsker å vere med på å gjere ein forskjell i andre sitt liv
 • Du er nøyaktig og pliktoppfyllande
 • Du er ansvarsfull og sjølvstendig 

Det vert vektlagt at du er personleg skikka til å vera støttekontakt. 

Tildeling av oppdrag skjer fortløpande etter kvart som vi får søknadar frå aktuelle støttekontaktar som kan passe til dei som treng bistand. 

For stillinga gjeld:

 • Godtgjering etter gjeldande satsar
 • Køyregodtgjering
 • Utgiftsdekking 

Anna:

 • Gyldig politiattest må leggjast fram
 • I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden 

Send søknad:

 • Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først).
 • Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.
 
 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2021
 • Sted:
  GOL
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3525574
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune