Detaljer

 • Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  22.10.2022
 • Sted:
  LANGEVÅG
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  LANGEVÅG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2085340
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune

Støttekontakt

Som støttekontakt vil du bidra til at personar med ulike utfordringar får ei meiningsfylt fritid og eit meir sosialt liv. Ei støttekontakt hjelpe til med å styrke personen sine fritidsinteresser og sosiale nettverk.

Barn, ungdom og vaksne med ulik grad av behov for tilrettelegging kan få støttekontakt. Vi treng støttekontakter som kan jobbe med rus, psykiatri, fysiske og psykiske funksjonshemninger.

Alkohol og andre rusmiddel skal ikkje nytast i samvær med bruker.

Arbeidstida er primært ettermiddag og kveld, men noko arbeid på dagtid og helg kan også vere aktuelt.

Støttekontakter får lønn av kommunen og køyregodtgjersle etter avtale.

Arbeidsoppgåver
 • Du bør vere sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktivitetar og finne glede i å hjelpe andre menneske
 • Du bør være ein god rollemodell, vere trygg på deg sjølv og ha evne til å samarbeide.
 • Det er ingen krav til fagutdanning for å være fritidskontakt, det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar
 • Gode norskkunnskaper
 • Politiattest kreves for alle nye fritidskontakter fra og med 01.01.2017
 • Interesser, alder, kjønn og personlegheit er viktig når vi prøver å kople riktig støttekontakt saman med brukar. Vi vil difor gjerne vite mest mogleg om kva du liker å gjere. For å skape stabilitet for brukaren, bør du kunne binde deg for minst eit år.
 • Det vil variere kor lang tid det tar før du får tilbod om oppdrag. Når vi finn ein brukar som passar til deg og dine interesser, vil vi ta kontakt med deg for å avtale eit intervju.