• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964980543
 • Antall ansatte
  1244
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Sula kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Sloghaugvegen 13
  6030  LANGEVÅG

Sula kommune oppføring hos:

Sula kommune

Sula er en øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Sula kommune er omgitt av Ålesund, Giske, Hareid og Ørsta. De tettbygde områdene i Sula inngår i tettstedet Ålesund


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Lærarar

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvalifikasjoner: Relevant godkjend lærarutdanning. Digital kompetanse er viktig då alle elevane har kvar sine læringsbrett. Kontaktlæraransvar kan bli aktuelt. Personlege eigenskapar vert vektlagt.Personlige egenskaper: Fleksibel, gode samarbeidsevner,god på relasjonsbygging, intitativrik og nysgjerrig. Vi tilbyr: Eit godt og inspirerande arbeidsmiljø me…

Jetmundgarden bufellesskap

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sula kommune opprettar nytt bufellesskap og er no på søken etter fleire fagleg sterke miljøterapeutar/miljøarbeidarar. Vi treng deg som er nyskapande, kreativ og har eit brennande engasjement for personar med ulike funksjonsvariasjonar.    Vi har ledig: 1 x 94 % fast stilling 1 x 93 % fast stilling 1 x 90 % fast stilling 1 x 88 % fast stilling   Bu- …

Vaktmeister/Byggdrifter

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% fast stilling  som vaktmeister/byggdrifter i Sula kommune fra 02. Januar. 2023. Stillinga som vaktmeister er knytt til eining for eigedomsforvalting. Eininga har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygg . Kvalifikasjoner: -- Fagbrev som Byggdrifter, elektro/automasjon er å foretrekke -- Erfaring med drift av tekniske anlegg . -- G…

Hybel med oppfølging/vertsfamilie

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sula kommune ved barneverntenesta søkjer etter engasjert vertsfamilie til ein ungdom som går på vidaregåande skule i Ålesund. 

Tilkallingsvikarar skuleåret 2022/2023 Langevåg skule og SFO

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvalifikasjoner: Det er ønskjeleg med arbeidserfaring frå skule eller SFO, og ein fordel om med pedagogisk utdanning/fagbrev. Gyldig politiattest må leggast fram.Personlige egenskaper: Vi legg vekt på at ein er positiv og fleksibel, kan samarbeide og har evne til å byggje relasjonar til elevane, føresette, kollegaer og leiinga. Det er ein fordel om ein ha…

Tilkalllingsvikar - Sula bibliotek

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Sula bibliotek er det behov for tilkallingsvikar snarast . Vi søker vikarar som kan stille på kort varsel på dagtid, kveld og laurdagar.  Kvalifikasjoner: God allmennutdanning Ønskeleg med arbeidserfaring frå bibliotek eller anna kundebehandling Fordel om du er interessert i litteratur God digital komptetanse God skrifteleg og munnleg framstillingsevn…

Tilkallingsvikarar skuleåret 2022/2023 Solevåg skule og SFO

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solevåg skule er ein mellomstor barneskule i Sula kommune med 220-240 elevar fordelte på 13 klasser frå 1. til 7. trinn. Skulen ligg flott plassert på Solavågseidet med tilgang til eit mangfaldig nærområde godt tilrettelagt for friluftsaktivitetar.  Sula kommune har lagt til rette for digitalisering av læringsarbeidet og elevane har nettbrett som digitalt …

Helge- og tilkallingsvikar

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Omsorgstenestene i Sula har ulike avdelingar som har behov for nye vikarar. Treng du nærare informasjon om tenestene våre så sjå på heimesida til dei ulike avdelingane. Vi treng personar til desse avdelingane: SULATUNET Langtidsavdelinga Korttids/rehabiliteringsavdelinga HEIMETENESTENE HBO ytre - Heimesjukepleie og praktisk bistand. Base ved Stadsnes…

Tilkallingsvikarar

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvalifikasjoner: Gyldig politiattest må leggast fram.Personlige egenskaper: Du må vere fleksibel, ha gode samarbeidsevner og kunne omstille deg raskt.  God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Vi tilbyr: Løn etter etter gjeldande avtaler. Eit godt arbeidsmiljø.