• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964980543
 • Antall ansatte
  1244
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Sula kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Sloghaugvegen 13
  6030  LANGEVÅG

Sula kommune oppføring hos:

Sula kommune

Sula er en øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Sula kommune er omgitt av Ålesund, Giske, Hareid og Ørsta. De tettbygde områdene i Sula inngår i tettstedet Ålesund


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Autorisert sjukepleiar 69 % fast natt stilling, heimetenesta

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heimetenesta har ledige stillingar på natt  for autorisert sjukepleiar i 69 % stilling på både indre og ytre Sula. Ekstravakter utover dette kan påreknas om ønskeleg. Nattevaktene arbeider i periodar på 3 og 4 netter med 1 veke fri mellom bolkane. Dette utgjer 7 netter på 3 veker, arbeid kvar 3 helg. Arbeidstid 21.45-08.15. Stillingane er ledig frå ca.1.6.2…

Langvakter. Nyoppretta 3 x 80% fast stilling for Miljøterapeut i ambulerande team.

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heimetenesta i Sula, avdeling Molværsvegen 11  skal starte opp eit ambulerande miljøterapeutisk team der målgruppa er voksne over 18, i hovedsak unge voksne  med psykiske helseutfordringar  og/eller nedsett funksjonsevne/buevne.  Basen vil vere ved Molværsvegen 11. Arbeidstid: 12 timers langvakter med arbeid kvar 3 helg. 80% utgjer 7 vakter på 3 veker. Arbe…

Helsesekretær

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunelegekontoret i Sula har ledig helsesekretærstilling . Legekontoret har 9 fastlegar og 1 LIS1 lege, samt helsesekretærar og sjukepleiarar. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø i gode og kjekke omgjevelsar i Langevåg sentrum.  Ønska oppstart er 1.april eller så raskt som råd etter den dato. Kvalifikasjoner: Offentleg godkjent helsesekretær eller helse…

Helge- og tilkallingsvikar

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger vikarar! Omsorgstenestene i Sula har ulike avdelingar som har behov for nye vikarar. Treng du meir informasjon om tenestene våre så sjå på heimesida til dei ulike avdelingane. Treng du informasjon om kva arbeidet går ut på, så ta kontakt med leiarane på den enkelte arbeidsplassen. Du kan søke deg til desse avdelingane: Sulatunet Langtidsavde…

FERIEVIKARAR SOMMAREN 2024 

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har behov for ferievikarar frå starten av juni og ut august 2024. Bu- og aktivitetstenesta yter tenester til personar med ulike typar hjelpebehov. Tenestemottakarane er personar med funksjonsutfordringar som skuldast medfødde eller erverva tilstandar. Tenesta omfattar praktisk bistand, personleg hjelp, målretta miljøarbeid i heimen, sysselsetting , akti…

Tilkallingsvikarar skuleåret 2023/2024 ved Solevåg skule og SFO

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solevåg skule er ein mellomstor barneskule i Sula kommune med 220-240 elevar fordelte på 12 klasser frå 1. til 7. trinn. Skulen ligg flott plassert på Solavågseidet med tilgang til eit mangfaldig nærområde godt tilrettelagt for friluftsaktivitetar.  Sula kommune har lagt til rette for digitalisering av læringsarbeidet og elevane har nettbrett som digitalt …

Tilkallingsvikarar skuleåret 2023/2024 Langevåg skule og SFO

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvalifikasjoner: Det er ønskjeleg med arbeidserfaring frå skule eller SFO, og ein fordel om med pedagogisk utdanning/fagbrev. Gyldig politiattest må leggast fram.Personlige egenskaper: Vi legg vekt på at ein er positiv og fleksibel, kan samarbeide og har evne til å byggje relasjonar til elevane, føresette, kollegaer og leiinga. Det er ein fordel om ein ha…