• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.11.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4216648
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Støtteassistent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med på å arrangere sommerskole for mange tusen barn og unge i Oslo? 

Sommerskolen Oslo er et gratis aktivitetstilbud til alle elever på 1.-10 trinn og videregående skole. Sommerskolen skal bidra til læringsglede, mestring og opplevelser for elever utover det ordinære skoleåret. Gjennom spennende kursinnhold med faglig innhold, daglig fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal Sommerskolen motivere til læring og skape opplevelser av mestring, læringsglede og faglig engasjement. Kursene byr på både faglige fordypninger for de som ønsker det, og mulighet til å øve på grunnleggende ferdigheter på en utforskende måte. Sommerskolen er også en viktig sosial arena der elevene kan danne nye vennskap på tvers av skoletilhørighet. 

I 2021 hadde vi 56 kurssteder med til sammen ca. 17 000 påmeldte elever og ca. 1000 ansatte. Til neste år arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for sekstende året på rad. Kursukene er som hovedregel de to første og de to siste ukene av skoleferien.  

 
Vi rekrutterer nå støtteassistenter til neste års sommerskole 

Som støtteassistent har du ansvar for å følge opp enkeltelever som har behov for særskilt tilrettelegging faglig og/eller sosialt. Dette kan være elever med lærevansker, sosiale vansker, atferdsvansker eller funksjonshemninger. Det er obligatorisk å delta på opplæring i juni og forberedelser på kursstedet helgen før kursstart. 
For å jobbe hos oss må du levere ny politiattest hvert år. Du søker om politiattest etter at du har fått tilbud om stilling og mottatt arbeidskontrakt.  
 
NB: Det er kun ansatte som jobbet i Sommerskolen Oslo 2021 som har mulighet til å søke på stillingen. Dersom dette ikke gjelder deg, har du mulighet til å søke på ledige stillinger fra midten av desember. 
 

For å søke på jobben må du skrive et motivasjonsbrev på ½ -1 side (200-400 ord) hvor vi ønsker at du blant annet sier noe om: 

1) Din motivasjon for å jobbe i Sommerskolen ett år til, og de viktigste erfaringene du vil ta med deg fra arbeidet i Sommerskolen 2021
2) Sier noe om hva du legger i begrepene veiledning og tilrettelegging for enkeltelever
3) Sier noe om hva det vil si for deg å ha et positivt elevsyn
 
 For mer informasjon: www.sommerskolenoslo.no

 

Arbeidsoppgaver:

 • Veilede og følge opp elever med behov for særskilt tilrettelegging
 • Tilrettelegge undervisningen og friminuttene for enkeltelever i samarbeid med lærer og andre ansatte
 • Bidra i praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset
 • Ivareta elevens sikkerhet og skape et godt miljø for læring og trivsel
 • Samarbeide med foresatte under gjennomføringen

Kvalifikasjoner:

 • Jobbet i Sommerskolen Oslo 2021
 • Erfaring med å følge opp elever med særskilte behov er en fordel
 • Kunnskap om spesialundervisning/opplæring er en fordel
 • Kunnskap og interesse for ett eller flere av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk/språkfag og IKT 
 • Gode kommunikasjonsevner og norskspråklige ferdigheter 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker trygge og ansvarsbevisste støtteassistenter som er fleksible og som tar initiativ. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og være løsningsorientert
 • Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Å være med på å gjennomføre et av landets største arrangement for barn og unge
 • En meningsfull og lærerik sommerjobb
 • Lønnstrinn 8, som tilsvarer kr 196,23 per time
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.11.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4216648
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune