Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3344738
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Støtteassistent

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever som vil bruke litt av sommerferien til å fordype seg, og ønsker å lære litt mer i ett eller flere av skolefagene på en litt annen måte. Gjennom spennende kursinnhold med faglig fordypning, daglig fysisk aktivitet og kulturopplevelser ønsker Sommerskolen å bidra til opplevelser av mestring, læringsglede og skape faglig engasjement utover det ordinære skoleåret. 

Sommeren 2020 ble det ordinære tilbudet til Sommerskolen avlyst, men i 2019 hadde vi 42 kurssteder med til sammen over 20 000 elever og 1000 ansatte. Til sommeren arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for femtende gang, med kurs i uke 25, 26 og 32, for elever i grunnskolen og på videregående opplæring som bor og går på skole i Oslo. 

Har du lyst på en spennende og lærerik sommerjobb? 
Vi søker etter deg som er engasjert, kunnskapsrik og har et positivt elevsyn. Du må ønske å skape engasjement og nysgjerrighet hos våre elever i Osloskolen. En jobb hos oss gir deg et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i grunnskolen, og arbeidserfaring med barn og unge. 

I søknaden din vil vi gjerne at du blant annet svarer på følgende spørsmål: 1) Hva er din motivasjon for å bruke litt av sommerferien din på å jobbe hos oss?  2) Hva slags egenskaper og erfaringer har du som vil gjøre deg egnet til en jobb hos oss?

Som støtteassistent i Sommerskolen jobber du sammen med en lærer og assistent med den sammen elevgruppen på 25-30 elever i en uke (5 dager). Som støtteassistent har du et spesielt ansvar for å følge opp enkeltelever, i tillegg til å følge opp gruppen som helhet. Elevenes behov for tilrettelegging varierer, og utfordringene til den enkelte eleven varierer, det kan for eksempel være læringsvansker, sosiale vansker, atferdsvansker eller funksjonshemninger. Som støtteassistent hos oss vil du ha muligheten til å komme med ønsker om kurs, aldersgruppe, kurssted og hvor mange uker du vil jobbe. Uke 25 er obligatorisk for alle ansatte, utover det kan du ønske deg jobb i ukene 26 og/eller 32. Det er obligatorisk å delta på opplæring i juni og forberedelser på kursstedet helgen før første kursdag. Mer informasjon om kursene våre finner du på sommerskolenoslo.no. For å kunne jobbe hos oss må du levere politiattest, den søkes det om etter at du eventuelt har fått tilbud om jobb.       

Arbeidsoppgaver
 • Veilede og følge opp elever med behov for særskilt tilrettelegging
 • Tilrettelegge undervisning og friminutt for enkeltelever i samarbeid med lærer og andre ansatte
 • Bidra i praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset
 • Ivareta elevenes sikkerhet og trivsel, og skape et godt miljø for læring og trivsel
 • Samarbeide med foresatte under gjennomføringen
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Erfaring med å følge opp elever med særskilte behov er en fordel
 • Kunnskap om spesialundervisning/opplæring er en fordel
 • Kunnskap om og interesse for et eller flere av fagområdene vi har kurs i
 • Fylt 18 år før 15. juni 2021
Personlige egenskaper
 • Vi søker trygge og ansvarsbevisste støtteassistenter som er fleksible og som tar initiativ
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Ha fokus på å få den enkelte elev med i klassemiljøet og i undervisningen
 • Vi legger vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • En lærerik sommerjobb med godt arbeidsmiljø
 • Arbeidserfaring med barn og unge
 • Lønnstrinn 4, som tilsvarer kr 178 per time