Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3263728
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Støtteassistent

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever som vil bruke litt av sommerferien til å lære noe nytt eller fordype seg i et tema. Gjennom spennende, tverrfaglige temaer, praktiske aktiviteter, fysisk aktivitet og kulturopplevelser ønsker Sommerskolen å bidra til mestring, læringsglede og opplevelser utover det ordinære skoleåret.

I 2020 ble det ordinære tilbudet til Sommerskolen Oslo avlyst pga Koronapandemien. I 2019 hadde vi 47 kurssteder med til sammen 21 500 elever og ca. 1000 ansatte. I 2021 arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for femtende året på rad. Tilbudet gjelder for elever på grunnskolen og i videregående opplæring som bor og går på skole i Oslo. 

Nå kan du som fikk tilbud om en stilling i 2020 før vi avlyste pga Korona, søke på stillinger for 2021
Sommerskolen Oslo gjennomføres i ukene 25, 26, 27 og 32. Alle våre ansatte må kunne jobbe i uke 25, og de fleste som ansettes får tilbud om jobb i en eller to uker. Grunnet koronasituasjonen er antall kursplasser for Sommerskolen Oslo 2021 fortsatt usikker. Uker, trinn og størrelse på kursstedene kan endres frem mot sommeren, og dermed kan behovet for antall ansatte også endre seg.

Som støtteassistent har du ansvar for å følge opp enkeltelever som har behov for særskilt tilrettelegging faglig og/eller sosialt. Dette kan være elever med lærevansker, sosiale vansker, atferdsvansker eller funksjonshemninger. Det er obligatorisk å delta på opplæring i juni og forberedelser på kursstedet helgen før kursstart.

For å jobbe hos oss må du levere ny politiattest hvert år. Du søker om politiattest etter at du har fått tilbud om stilling og mottatt arbeidskontrakt. 

NB: Det er kun ansatte som jobbet i Sommerskolen Oslo 2019 og som fikk tilbud om å jobbe i 2020 før det ordinære sommerskoletilbudet ble avlyst, som har mulighet til å søke på stillingen. Dersom dette ikke gjelder deg, har du mulighet til å søke på ledige stillinger fra midten av desember.

For å søke på jobben må du oppdatere CV–en din. Du må også skrive et motivasjonsbrev på ½ -1 side (200-400 ord) hvor du blant annet sier noe om:
1) Din motivasjon for å jobbe i Sommerskolen ett år til, og de viktigste erfaringene du vil ta med deg fra arbeidet i Sommerskolen 2019.
2) Sier noe om hva du legger i begrepene veiledning og tilrettelegging for enkeltelever.
3) Sier noe om hva det vil si for deg å ha et positivt elevsyn. 

Du kan også ønske deg uker, fag, trinn og sted i byen du ønsker å jobbe.

For mer informasjon: www.sommerskolenoslo.no

 

Arbeidsoppgaver
 • Veilede og følge opp elever med behov for særskilt tilrettelegging.
 • Tilrettelegge undervisningen og friminuttene for enkeltelever i samarbeid med lærer og andre ansatte.
 • Bidra i praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset.
 • Ivareta elevens sikkerhet og skape et godt miljø for læring og trivsel.
 • Samarbeide med foresatte under gjennomføringen.
Kvalifikasjoner
 • Jobbet i Sommerskolen Oslo 2019.
 • Erfaring med å følge opp elever med særskilte behov er en fordel.
 • Kunnskap om spesialundervisning/opplæring er en fordel.
 • Kunnskap og interesse for ett eller flere av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk/språkfag og IKT.
Personlige egenskaper
 • Vi søker trygge og ansvarsbevisste støtteassistenter som er fleksible og som tar initiativ. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og være løsningsorientert. Vi legger vekt på personlig egnethet.
Vi tilbyr
 • En lærerik sommerjobb med godt arbeidsmiljø.
 • Arbeidserfaring med barn og ungdom.
 • Lønnstrinn 4, som tilsvarer kr 178,03 per time.