Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Storsteigen videregående skole – Undervisningsstilling i teknologi- og industrifag (2. gangs utlysning)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Storsteigen videregående skole har ledig inntil 40% fast undervisningsstilling innen teknologi og industrifag med tiltredelse snarest.

Skolested Nordstumoen, Koppang.

Vi søker deg som

 • har interesse for spesialundervisning
 • utøver god klasseledelse og bidrar inn i profesjonsfelleskapet
 • er utviklingsorientert, fleksibel og positiv
 • har gode samarbeidsevner
 • bygger gode relasjoner med ungdom
 • setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum
 • har god faglig og digital kompetanse
 • har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter, som også inkluderer gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • et bredt og spennende fagmiljø som arbeider mot felles mål
 • et fagmiljø for innovasjon og entreprenørskap
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Om stillingen

 • 40% undervisning i programfag og yrkesfaglig fordypning teknologi og industrifag, fortrinnsvis på Vg1
 • stillingen kan kombineres med andre utlyste stillinger ved skolen
 • eventuelt andre arbeidsoppgaver skolen har behov for

Arbeidsoppgaver

 • spesialundervisning for elever i mindre grupper
 • elevoppfølging
 • eventuelt andre oppgaver søker er kvalifisert for

Kvalifikasjonskrav

 • undervisningskompetanse (formal eller realkompetanse) på videregående nivå i faget
 • erfaring eller formalkompetanse innen spesialundervisning
 • eventuelt være villig til å ta etterutdanning innen spesialpedagogikk
 • gode IKT ferdigheter

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.