Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Storsteigen videregående skole – Undervisningsstilling i landbruksfag vektlagt planteproduksjon for fjellandbruket.

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Storsteigen videregående skole har ledig 100% fast undervisningsstilling i programfag på Vg2 og Vg3 Landbruk fra 1.august 2023.

Til stillingen ligger også spennende undervisning på voksenagronom og fagskoletilbudet Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket. Skolegardsbruket og skolens seter er sentrale utgangspunkt for undervisningen.

 

Vi søker deg som

 • evner å tilpasse undervisningen til de ressurser og muligheter eleven har
 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • er en tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner med ungdom
 • er fleksibel, løsningsorientert og god til å samarbeide
 • reflekterer rundt egen praksis og har gode kommunikasjonsevner
 • har kompetanse i og kan tenke deg å jobbe for et fremtidsrettet fjellandbruk

Vi tilbyr

 • kolleger som er opptatt av elevenes læringsmiljø, kompetanse og trivsel
 • et bredt og spennende fagmiljø som arbeider mot felles mål
 • et fagmiljø for innovasjon og entreprenørskap
 • gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast undervisningsstilling ledig for skoleåret 2023-24.
 • arbeidssted skolested Storsteigen Alvdal
 • arbeidsoppgaver som kontaktlærer, utviklingsarbeid mm kan bli tillagt stillingen

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, forberede og gjennomføre undervisning praktisk og teoretisk
 • vurdere og følge opp elevene
 • bidra i fagteam, klassesamarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på bachelor/masternivå.
 • fagskolekandidater med praktisk erfaring, oppfordres også til å søke.
 • pedagogisk utdanning, men kan tas senere med pr dato gode vilkår.
 • god digital kompetanse
 • personlige egenskaper vil bli vektlagt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.