Storsteigen videregående skole, avd. Nordstumoen - Sekretær (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Storsteigen videregående skole avdeling Nordstumoen har ledig vikariat inntil 100% som kontorsekretær.

Vikariatet gjelder fra 1.april til 31.oktober 2022 med mulighet for forlengelse. 

Vi søker deg som

 • er fleksibel, serviceinnstilt og positiv til utfordringer
 • kan jobbe selvstendig og strukturert
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er en motivert og engasjert medarbeider

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgaver i nær kontakt med elever og lærere
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • skolen kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Om stillingen

 • 100 % vikariat fra 01.04.2022 til 31.10.2022, med mulighet for forlengelse
 • arbeidssted Nordstumoen, Koppang

Arbeidsoppgaver

 • betjene skolens resepsjon
 • merkantil støttefunksjon for ledelsen
 • bruk og ajourhold av skoleadministrative systemer og programmer
 • økonomi og lønnsadministrative oppgaver
 • dokumentfangst - arkiv
 • lettere IKT brukerstøtte
 • andre serviceoppgaver

Kvalifikasjoner

 • det er ønskelig at søkeren har kjennskap til skoleadministrasjon.
 • relevant utdanning 
 • relevant yrkeserfaring
 • forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • utviklingsorientert i forhold til bruk av digitale verktøy i hele skolen

Egenskaper

 • utadvendt og engasjert
 • fleksibel
 • kan jobbe selvstendig og ta initativ
 • kan samarbeide
 • har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.