Storsteigen videregående skole, avd. Nordstumoen- Elevassistent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Storsteigen videregående skole har ledig 75% fast stilling som elevassistent. 

 Vi søker deg som

 • liker å jobbe med ungdom
 • kan veilede elever i sosial samhandling med andre, selvstendighet, begrepsforståelse, dagliglivets gjøremål og trening på oppgaver i fag
 • har evner til å samarbeide med ulike yrkesprofesjoner

Vi tilbyr

 • et miljø med engasjerte og erfarne kollegaer
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 75% stilling som elevassistent fra 03.01.2022
 • arbeidssted Koppang
 • arbeidstid avtales nærmere, men vil være innenfor 08-16

Arbeidsoppgaver

 • bistå både enkeltelever og mindre grupper i flere fag
 • samarbeide med lærer om gjennomføring og oppfølging av aktiviteter i opplæring
 • bidra til å ivareta elevenes individuelle behov

Kvalifikasjoner

 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning
 • erfaring fra arbeid med ungdom er ønskelig
 • relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • førerkort klasse B

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.