Storhamar videregående skole - Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Storhamar videregående skole har ledig inntil 160 % vikariat som yrkesfaglærer innen helse- og oppvekstfag fra 01.08.2021. 

Stillingene vil være i hovedsak på vg2 helsefagarbeider og vg2 barne- og ungdomsarbeider. 

Dette er to stillinger som ikke kan kombineres.

Vi søker deg som

 • har god pedagogisk forståelse
 • har engasjement for elevene
 • trives i et hektisk arbeidsfellesskap og er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • er inkluderende og utviklingsorientert
 • er trygg i voksenrollen
 • kan benytte digitale ressurser i undervisning og annet arbeid
 • er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • har evne til kreativitet og nytenkning

Vi tilbyr

 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 80 % vikariat som yrkesfaglærer innen helse- og oppvekstfag med bakgrunn som helsefagarbeider eller tilsvarende
 • inntil 80 % vikariat som yrkesfaglærer innen helse- og oppvekstfag med bakgrunn som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende
 • gjelder for skoleåret 2021/2022

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i helse- og oppvekstfag

Kvalifikasjoner

 • formell pedagogisk utdanning
 • yrkesfaglærer med bakgrunn fra helsefagarbeider eller tilsvarende
 • yrkesfaglærer med bakgrunn fra barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende
 • ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole

Egenskaper

 • klarer å skape gode relasjoner/godt teammedlem som bidrar til fellesskapet
 • gode samarbeidsevner, og bidrar med støtte i undervisningssituasjoner og aktiviteter i skole
 • vilje til å ta del i utviklingsarbeid
 • har et positivt elevsyn

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.