Storhamar videregående skole - Skoleadministrativ rådgiver

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Storhamar videregående skole har ledig 100 % fast stilling som skoleadministrativ rådgiver, med snarlig tiltredelse. 


Stillingen inngår i skolens administrative stab sammen med avdelingsledere og rektor. 
Assisterende rektor er nærmeste personalleder. 

Vi søker deg som

 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har høy arbeidskapasitet
 • er forberedt på perioder med stort arbeidspress
 • kan møte mennesker med vennlighet
 • har gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn i forhold til utdanning og praksis
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling, med snarlig tiltredelse
 • stillingen innebærer å bistå virksomheten med å utvikle gode løsninger som ivaretar skolens behov for forvaltning, rutiner og dokumentasjon samt saksbehandling og håndtering av skoleadministrative systemer
 • stillingen er tillagt systemansvar VismaInSchool (ViS) og skolens kvalitetssystem
 • stillingen krever gode evner til planlegging, samarbeid og selvstendighet

Arbeidsoppgaver

 • elevinntak innenfor skolens fagtilbud
 • lede og koordinere planlegging og gjennomføring av eksamen
 • forestå kontroll og kvalitetssikring av elevdokumentasjon
 • ansvar for kontroll, koordinering og kvalitetssikring av ovennevte forhold
 • bidra til å utforme, gjennomføre og følge opp skolens interne kvalitetsrutiner innen arbeidsfeltet
 • stillingen er tillagt lederstøtte til skolens kvalitetsarbeid og utviklingsoppgaver, i tråd med skolens satsinger og utviklingsperspektiver
 • lederstøtte innebærer blant annet innhenting av data, analyse og vurdere
 • gi anbefalinger innen eget ansvarsområde til skolens ledergruppe
 • bistå i skolens rapporteringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på universitet/høgskolenivå innen stillingens hovedområder eller dokumentert realkompetanse
 • god kjennskap til skoleadministrative systemer
 • god systemforståelse og er kvalitetsbevisst
 • ønskelig med erfaring fra kombinert videregående skole
 • ønskelig med kjennskap til Lov og forskrift om videregående opplæring
 • ønskelig med kjennskap til studieforberedende utdanningsprogram
 • ønskelig med erfaring fra Excel og arbeid med datagrunnlag

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.