Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Storhamar videregående skole - Karriereveileder innen forskjellige programområder (prosjekt)

Beskrivelse

Storhamar videregående skole, Senter for voksnes læring, tilbyr en interessant og utfordrende prosjektstillingen som karriereveileder.

Skolen har ledig inntil 100 % prosjektstilling i 1 år innen karriereveiledning, men med mulighet for forlengelse. 

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Vi søker etter personer med 

 • aktiv bidragsyter til samarbeid og delig i fagmiljøet
 • god pedagogisk forståelse
 • evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • bred faglig kompetanse
 • høy arbeidskapasitet og fleksibilitet vedrørende arbeidsoppgaver
 • gode samarbeidsevner
 • vilje til å ta del i utviklingsarbeid
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • et nettverk av gode og engasjerte kollegaer
 • lønn etter gjeldende avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole, og eller voksenopplæring
 • ønskelig med erfaring innen karriereveiledning
 • ønskelig med kjennskap til NAV som samarbeidspartner

Arbeidsoppgaver

 • karriereveiledning
 • veiledning
 • partnerskap med skolen samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning
 • veiledningskompetanse eller kompetanse innen karriereveiledning
 • kjennskap til skole på forskjellige nivåer
 • gode digitale ferdigheter og systemforståelse

Egenskaper

 • vi tror på team som består av løsningsorienterte lagspillere som deler kunnskap og erfaringer. 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.