Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

STOLT-avdelingen på Tasta trenger 2 grunnskolelærere / barnehagelærere med spes.ped

Tasta skole ligger idyllisk til i skillet mellom by og land, med nærhet til gode turområder og flotte idrettsanlegg. I tillegg til å være en ordinær barneskole i nærområdet, har skolen en bydekkende STOLT-avdeling/TA for barn som trenger særskilt tilrettelegging i opplæringen. Skolen har ca. 365 elever og 70 ansatte.

Personalet er tverrfaglig sammensatt med bl.a. pedagoger, spesialpedagoger, førskolelærere, vernepleiere, barne- og ungdomsarbeidere og omsorgsarbeidere.

Vi legger vekt på at skolen skal være en god plass for store og små. Inkludering og tilrettelegging for den enkelte står sentralt i vårt arbeid. Et inkluderende skolemiljø er nødvendig for at elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og tilegne seg god faglig kompetanse. 

Kvalifikasjoner:

- Lærer eller barnehagelærer med spes.ped.
- Erfaring eller utdanning innenfor følgende områder er ønskelig: autisme, TBO (Traumebevisst omsorg), komplekse traumer, tilknytningsvansker og relasjonsutfordringer,     NME, den tredelte hjernen, toleransevinduet.
- Erfaring fra skole er ønskelig.
- Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B1. Dette gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

- Du har gode ferdigheter i samarbeidende omsorg
- Du er en snill voksen som tenker at barn gjør så godt de kan
- Du er strukturert og tydelig på en omsorgsfull måte.
- Du har evne til å jobbe selvstendig og i team.
- Du er robust og fleksibel.
- God relasjonskompetanse og innsikt i egne sårbarheter.
- Gode ferdigheter i samarbeid.
- Personlig egnethet vektlegges.- Du er bevisst i forhold til regulering av egne følelser og tåler å stå i avvisningssituasjoner.

Vi tilbyr:

- Vi jobber for et inkluderende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
- Vi tilstreber et godt samarbeid mellom TA/ STOLT-avdeling og ordinær skole og SFO.
- Godt foreldresamarbeid.
- En skole kjent for et aktivt læringsmiljø.
- Stillingskode og lønn iht gjeldende tariffavtale.