Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Stipendiatstilling PhD

Offentlig forvaltning

Ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning er det ledig stipendiatstilling for et PhD prosjekt.

Det vitenskapelige arbeidet skal gjennomføres med utgangspunkt i senterets strategi. Vi forsker på kvinners helse i et livsløpsperspektiv. Prosjekter innen kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse som unge kvinners helse, reproduktiv helse, svangerskapsomsorg, hjerte- og karsykdommer, kreft -og eldre kvinners helse ønskes velkommen.

Ved rangering av prosjektsøknader vektlegges følgende kriterier:

 • Prosjektets faglige og vitenskapelige kvalitet
 • Prosjektets gjennomførbarhet
 • Nyskapning

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse på inntil 10 sider.
En ekstern komité vil evaluere og rangere søknadene i henhold til kriteriene beskrevet over. CV og publikasjonsliste på inntil 4 sider må vedlegges.
Dersom det søkes med navngitt kandidat, må kandidatens og hovedveileders CV vedlegges.

Senteret er et tverrfaglig arbeidsmiljø. Senteret har etablert nasjonale og internasjonale faglige nettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen fagområdene Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse. Vi holder også kurs og seminarer for helsepersonell over hele landet om ulike temaer innen kvinnehelse.
Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning har 8 fast ansatte forskere og 13 stipendiater.

Les mer om Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.   

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha avlagt høyere eksamen og være kvalifisert til opptak på PhD-studiet. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er motivert til å ta en doktorgrad
 • er selvstendig, kreativ og utholdende

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk og kreativt forskningsmiljø
 • Ukentlige metodemøter i statistikk
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn i henhold til overenskomst