Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Stipendiat

Offentlig forvaltning

Vil du være del av et dynamisk forskningsmiljø og arbeide med en av de største pågående befolkningsstudiene innen hjerte- og karsykdommer i Norge i dag? 

Vi utlyser en PhD stipendiatstilling knyttet til Akershus hjerteundersøkelse 1950 - på engelsk Akershus Cardiac Examination 1950 Study (ACE 1950). Studien er en stor populasjonsbasert kohortstudie av alle innbyggere i Akershus fylke, født i 1950. Studien har inkludert 3706 deltakere som gjennomgikk en omfattende hjerte- og karundersøkelse i perioden 2012-2015 og følges opp fram til 2050. ACE 1950 studien pågår ved Bærum sykehus i samarbeid med Akershus universitetssykehus, og har også flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Det aktuelle doktorgradsprosjektet dreier seg om sammenhengen mellom langtidsblodsukker (HbA1c) og størrelse og funksjon av hjertets venstre forkammer vurdert med ekkokardiografi, med tanke på utvikling av atrieflimmer hos de med prediabetes/diabetes. Stipendiaten vil få tilgang til tidligere innsamlede data i ACE 1950 for å skrive de vitenskapelige artiklene som er nødvendige for å gjennomføre en PhD. I tillegg forutsettes det at stipendiaten deltar i ny datainnsamling som pågår nå, i form av 10-års oppfølging av alle deltagere i ACE 1950 studien. Det betyr at stipendiaten blir aktivt med i klinisk undersøkelse av deltagere i ACE 1950, men behøver ikke å vente på innsamling av nye forskningsdata for å gjennomføre sin egen PhD.

Stipendiaten vil bli ansatt ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus. Avdelingen består av avdelingsleder/professor, 12 stipendiater, 9 post.doc. forskere, forskningssykepleiere, ekkotekniker, avdelingskonsulent, statistiker og vitenskapelige assistenter. Avdelingen er blant de fremste i Norge innen forskning på atrieflimmer og hjerneslag. Avdelingen er ISO-sertifisert, og har med det gode kvalitetssystemer, er erfarne innen strategisk planlegging, risikohåndtering, oppfølging og gjennomføring av forskningsprosjekter. 

Stipendiatstillingen er fulltid med varighet 3 år og er fullfinansiert fra Vestre Viken. Tiltredelse etter avtale.     

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet lege med norsk autorisasjon
 • Søkere med annen relevant utdanning og mastergrad kan også søke.
 • Erfaring innenfor hjerte- og karsykdommer vil bli vektlagt.
 • Tidligere forskningserfaring vil bli vektlagt.
 • Gode språkkunnskaper i skandinavisk språk og engelsk.

Personlige egenskaper:

Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, slik som:

 • Samarbeidsegenskaper, evne til å jobbe godt i team.
 • Effektivitet og orden.
 • Vilje og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Tålmodighet og "stayer"-evne.

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsforhold i et stimulerende akademisk og klinikknært forskningsmiljø.
 • En dynamisk arbeidsplass med godt samarbeidsklima, som gjennom flere år har scoret høyt på arbeidsmiljø.
 • Tett forskningssamarbeid innen ett av de fremste norske miljøene for hjerte/hjerneforskning.
 • Mulighet for å delta på internasjonale kurs og kongresser.
 • Kontorplass ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus.
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Vil du lese mer om vårt arbeids fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035