Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Stillinger i helg for sykepleier- og vernepleierstudenter

Offentlig forvaltning

Vi oppfordrer sykepleier og vernepleier studenter til å jobbe i sykehus under utdanning.

Arbeid under studiene gir faglig utvikling, kollegialt samhold og mulighet for karriereutvikling i vårt sykehus. Vi har ledig helgestillinger og behov for tilkallingsvikarer.

Medarbeidere knyttes opp mot 1-2 ulike døgnområder samt dekker fastvakt oppdrag innenfor medisin og kirurgi.

Bemanningsavdelingens formidling av kvalifiserte medarbeidere skal bidra til at driften kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere og ledere. Det legges vekt på å formidle medarbeidere med rett kompetanse og høy fleksibilitet. Det vektlegges god dialog med medarbeidere og samarbeidende døgnområder, slik at oppdragene blir løst på best mulig måte.

Oppstart fortløpende og etter avtale.
Intervjuer gjennomføres fortløpende, vi er fleksibel ift tidspunkt for intervju.

Kvalifikasjoner:

 • 1., 2. eller 3. års sykepleier- eller vernepleierstudent
 • Erfaring innenfor stell og pleie
 • Erfaring med med tracheostomierte pasienter vil være en fordel
 • HHLR sertifisering vil være en fordel
 • Generelle IT-kunnskaper, kjennskap til bruk av DIPS (elektronisk pasientjournal), elektronisk kurve (Metavision), elektronisk tavle (Imatis), vil være en fordel
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Norsk personnummer / Id-nummer må foreligge

Personlige egenskaper:

 • Evner å jobbe fleksibelt og i et høyt arbeidstempo
 • Liker utfordringer og er samarbeidsvillig
 • Har personlig og faglig trygghet, og evner å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Under forutsetning av at kompetansekrav er oppnådd tilbys medarbeidere fast 100 % stilling i traineeprogrammet for sykepleiere etter endt utdanning, oppstart medio juni
 • 2 delt arbeidsplan med arbeid hver 2. eller 3. hver helg + 4 uker 100 % på sommeren (det kan være aktuelt med 3 delt arbeidsplan på sommeren)
 • Opplæring innen DIPS, elektronisk tavle og sertifisering i blodprøvetaking
 • Opplæring i tracheostomi behandling
 • Tilbud om årlig medarbeidersamtale
 • Mulighet for deltagelse på fagsamlinger
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordninger gjennom KLP

                                                                                         _____________________________________________________

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.