Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Stedlig ansvarlig

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger tilknyttet døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca 450 ansatte , i tillegg til støttekontakter og familieavlastere. 

Tilrettelagte tjenester har ansvaret for to statlige tiltak som er knyttet opp til Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, St. Olavs hospital.


Kvalifikasjoner:

 • 3- årig relevant helse - og sosialfaglig utdanning på bachelor nivå
 • Minimum 2 års erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
 • ønskelig med kunnskap om risikovurderingsverktøy
 • Innsikt og forståelse i relevant lov- og avtaleverk, blant annet helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.
 • Innsikt og forståelse i forskrift om gjennomføring av særreaksjon
 • Insikt og forståelse i forskrift om individuelle planer
 • veilederkompetanse
 • erfaring med elektroniske arbeidsverktøy og kunne sette seg inn i nye system
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne.
 • Du er målrettet, kreativ og omstillingsdyktig.
 • Du har fokus på godt samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende.
 • Du liker å jobbe i team og har forståelse for gruppedynamikk, samarbeidsformer og resultatoppnåelse.
 • Du er faglig engasjert og evner å omsette fag til praksis.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Du liker gode utfordringer og er handlings- og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet og å sikre at praksis samsvarer med lokale og nasjonale retningslinjer.
 • Brenner for faget og ønsker å bidra til at tjenestemottakerne får gode og forsvarlige tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Evne til å skape tillit
 • God på relasjonsbygging og samhandling
 • Evne til å tåle utfordrende og varierte oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling for tiden på dagtid
 • Fleksibel arbeidstid - må påberegnes noe ubekvem arbeidstid 
 • tett samarbeid med avdelingsledere og enhetsledere
 • tilhørighet i en stor fagansvarlig gruppe i virksomheten
 • spennende, komplekse og varierende arbeidsoppgaver
 • fokus på kvalitet og HMS arbeid
 • lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler knyttet til funksjon som faglig ansvarlig
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • en arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • god seniorpolitikk
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • startpakke for sykepleiere/vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb. Startpakke utgjør kr. 20 000,- og ytterligere kr. 20 000,- dersom sykepleier/vernepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke