• Bedrift
  Kystverket
 • Søknadsfrist
  27.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6002, ÅLESUND
  ÅLESUND
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4841661
 • Se her for andre jobber fra Kystverket
Ledig stilling

Kystverket

Statslosaspiranter 2023

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bli los?

Kystverkets lostjeneste skal ta inn statslosaspiranter med tentativt oppstart 21.august 2023.  

Lostjenesten er et eget virksomhetsområde i Kystverket og er inndelt i sju losoldermannskap. Lostjenesten leverer lostjenester 24/7, 365 dager i året og losene inngår i ei turnusordning tilknyttet en losstasjon innenfor et losoldermannskap. Behovet for lostjenester varierer med trafikkbildet, værsituasjon og andre faktorer – dette innebærer at man også utenfor vaktperioder kan få tilbud om å arbeide, noe som igjen tilsier at geografisk nærhet til stasjonen er å foretrekke.

Nøyaktig fordeling og antall aspiranter til de enkelte Losoldermannskap vil besluttes i juni 2023. Kandidater bes formidle via søknad ønsket tjenestested, men det er Lostjenestens operative behov som til enhver tid styrer bemanningen innenfor de ulike losoldermannskapene.

Arbeidsoppgaver:

 • Lose fartøy etter tilvising fra losformidling.
 • Delta med losfaglig kompetanse i farledsbevisordningen og utredningsarbeid i Kystverket
 • Statslosen skal på oppdrag fra leder også løse andre oppgaver der det er behov for losfaglig kompetanse.
 • Lista er ikke uttømmende.

Kvalifikasjoner:

For å kunne bli ansatt som statslosaspirant, må søkeren oppfylle følgende minstekrav:

 • Sertifikat med rett til å være overstyrmann på skip, uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde,
 • Fullført eksamen med rett til å være skipsfører på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde,
 • Minimum 3 års fartstid, inkludert fartstid i løpet av de fem siste årene som ansvarshavende vaktoffiser på bro eller overstyrmann på et sjøgående fartøy med lengde 50 meter eller mer, eller tilsvarende sjømilitær fartstid i tilsvarende stillinger på sammenlignbart fartøy. Med fartstid henvises det til definisjon i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikat for sjøfolk. Kystverket kan dispensere fra kravet til fartstid når tjenstlige forhold tilsier det.
 • Muntlige og skriftlige norskferdigheter, tilstrekkelig for problemfri kommunikasjon
 • Muntlige engelskferdigheter, tilstrekkelig for problemfri kommunikasjon
 • Gyldig sikkerhetsklarering for hemmelig (H) er en forutsetning for å inneha stillingen. Vi opplyser om at vi erfarer at klareringsmyndighet syns å ha en streng praksis ved vurdering av nødvendig tilknytting til Norge ifm klarering.
 • Godkjent helseerklæring for losaspiranter utskrevet av autorisert sjømannslege er et krav for ansettelse.
 • Prøvetiden er den samme som opplæringstiden fram til siste beståtte deleksamen, jf statsansatteloven § 15 nr 6. Vilkårene for ansettelse som statslos er bestått eksamen og aktuelle kurs/utdanningsløp gitt i aspirantperioden, samt at aspiranten blir sikkerhetsklarert.

  og det er ønskelig med;

 • Varierende fartstid, på ulike fartøystyper med ulike grader av hjelpemiddel (framdrift, thrustere), erfaring som leder/kaptein og nylig tjeneste til sjøs er ønskelig.
 • Vise god kunnskap og forståelse for maritime operasjoner, både navigasjon og manøvrering.

  Se «forskrift om opplæring og sertifisering av loser" og "forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter".

Personlige egenskaper:

Sammen med oss må du kunne identifisere deg med Kystverkets verdier som er fremtidsrettet, engasjert og pålitelig. Vi ser etter deg som er/har;

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Samvittighetsfull og pålitelig i utførelsen av sitt arbeid.
 • Gode evner til å observere, analysere, resonnere og treffe korrekte beslutninger.
 • Gode evner til å bygge tillitsfulle relasjoner og oppleves sosialt sikker.
 • Evner å arbeide både selvstendig og i team.

  I ansettelsen vil vi i tillegg til formelle kvalifikasjoner, legge vekt på ønskelige personlige egenskaper, oppnådde testresultat og sammensetning av geografisk tilhørighet

Vi tilbyr:

 • Søkere som består opptaksprøve og tas opp som statslosaspirant vil få opplæring som statslosaspirant etter utdanningsplan for statslos både ved Kystverkets kontorer i Ålesund og ved aktuell losstasjon der de skal arbeide. Det må påregnes en høy arbeidsbelastning og reisevirksomhet på den enkelte i denne perioden. Grunnet ulike sertifikatkrav (utstrekning på sertifikatet) varierer opplæringstiden noe, opptil 15 måneder før både deleksamen 1 og 2 er bestått.   
 • FREM MOT 1 DELEKSAMEN, ansettelse som statslosaspirant. Lønn etter lønnsregulativet til staten og etter gjeldende særavtale for statsloser og statslosaspiranter, stillingskode 1335, - lr 12. alt 21, for tida ltr. 44, kr 419 600,- brutto pr år.1 deleksamen gjennomføres etter omtrent 6-7 måneder med opplæring. 
 • BESTÅTT 1 DELEKSAMEN, ansettelse som statslos. Lønn etter lønnsregulativet til staten og etter gjeldende særavtale for statsloser og statslosaspiranter stillingskode 0111, for tida ltr. 46, kr 431 900,- brutto pr år. I tillegg tilkommer eventuelle tillegg etter gjeldende særavtale.
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kystverket skal være preget av mangfold og våre ansatte skal speile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke arbeid hos oss. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes når du søker. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Bekreftede kopier av navigatørsertifikat, fartsoppgave og vitnemål kan gjerne legges ved søknaden. Kandidater som kalles inn til opptak tar med seg godkjent helseattest utskrevet av autorisert sjømannslege.

Det er høye søkertall til disse stillingene. Det oppfordres derfor om at det gis tilstrekkelig informasjon i søknaden, eksempelvis er det ønskelig at det gis en beskrivelse av fartøy/ fartøystyper/ dimensjoner ved oppsummering av erfaring. 


Mer informasjon: Vil du bli los?

 

 • Bedrift
  Kystverket
 • Søknadsfrist
  27.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6002, ÅLESUND
  ÅLESUND
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4841661
 • Se her for andre jobber fra Kystverket