• Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  874783242
 • Antall ansatte
  40
 • Opprettet år
  1881
 • Nettside
  Kystverket
 • Adresser
  Kystverket Nordland
  Finnesveien 14
  8309  KABELVÅG
  Strømtangvegen 39
  3950  BREVIK

Kystverket oppføring hos:

Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og efektive hamner. Kystverket driv forebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.