• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  27.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4610314
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Stasjonsprest - Bardufoss flystasjon

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).
 
Maritim helikopterving har hovedsete på Bardufoss flystasjon som er landets eldste operative flystasjon. Maritim helikopterving består i dag av BRA stab, 334 skv (Fregatt), 337 skv (Kystvakt), Luftforsvarets flygeskole, OT&E, Baseskvadron og Vedlikeholdsskvadron. Maritim helikopterving har som primæroppgave å støtte Sjøforsvaret og understøtte basedriften av Bardufoss flystasjon og Luftforsvarets base Banak som kampenheter. Stasjonspresten vil ha sitt kontor på Bardufoss, men utfører også tjeneste ved Luftforsvarets stasjon på Sørreisa,131 Luftving, herunder Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole som har sin tilhørighet i området.
Tjenesten omfatter blant annet gudstjenester i Heggelia kapell, kirkelige handlinger, sjelesorg, undervisning i militæretikk, religion- og kulturkunnskap, samt rådgiving til militære ledere.
Bardufoss befinner seg rundt to timer unna byene Tromsø, Narvik og Harstad med bil. Det bor over 6600 mennesker i Målselv kommune, spredt på flere små bygder/sentra hvor Heggelia og Andselv ligger på hhv. sør- og nordsiden av flystasjonen.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjeningen ved avdelingen, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. 
 • Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag.
 • Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening.
 • Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.
 • Oppfølging av lokal kirke/ kapell / stillerom / flerbruksrom.

Nærmeste foresatte for stasjonspresten er sjefsprest Luftforsvaret. 
Stasjonspresten utfører også feltpresttjeneste for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.

Kvalifikasjoner:

 • Cand. theol
 • Praktisk teologisk seminar
 • Den som ansettes må kunne autoriseres i DnK
 • Det er krav til gjennomføring og bestått SKMT-kurs og fagkurs for tros- og livssynspersonell i løpet av første tjenesteår
 • Godkjent medisinsk seleksjon med tanke på medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområde
 • Godkjent fysisk test
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • Erfaring som feltprest
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner (CE) som feltprest
 • Pastoralklinisk utdanning

Attester og vitnemål må legges ved søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik, kreativ og fleksibel
 • Administrativt ryddig
 • Egenledelse og teamkompetanse

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Vi tilbyr:

 • Et spennende miljø og faglige utfordringer.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
  utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
 • Grad som Kaptein/kapteinløytnant. Personell som allerede har høyere grad beholder den.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ LR 38 alt 18-21 i lønnstrinn 68-71, pt kr 626 100 – 665 700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse..
 • I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. uregelmessig arbeidstid.
 • Tidsbegrensning på 3-8 år på stillingen.

Tidsbegrensning på stillinger er et virkemiddel Forsvaret som arbeidsgiver benytter for å sikre ønsket kompetanseflyt internt i organisasjonen. Innen utløp av tidsbegrensning er det forventet at den ansatte søker samme, eller en annen stilling internt i etaten. Arbeidsgiver vil ivareta militært tilsatte etter tidsbegrensningens utløp i en passende stilling frem til man tilkommer fast disponering i forbindelse med internt/ ekstern utlysning.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. 
Stillingen lyses ut med fast tilsetting aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato snarest.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  27.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4610314
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret