Detaljer


Stange videregående skole - Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Beskrivelse

Stange videregående skole søker lærling i kontor- og administrasjonsfaget fra 10.08.2021.

 Vi søker deg som

 • er lærevillig, opptatt av å bli en kompetent fagarbeider
 • er kreativ, pliktoppfyllende og positiv
 • viser vilje og evne til samarbeid og kunne jobbe selvstendig
 • gode kommunikasjon- samarbeidsevner blir vektlagt 

Vi tilbyr

 • bredde i opplæringstilbudet med varierte og allsidige oppgave
 • personlig rettledning, oppfølging og tilbakemelding
 • trivlige kollegaer og et godt arbeidsmiljø 
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidsoppgaver

Opplæringen vil skje i samsvar med læreplanen for

 • kontorservice
 • Ikt-tjenester
 • økonomi

Egenskaper

 • har som mål å fullføre læretiden og avlegge fagprøve etter 2 år
 • har fullført og bestått vg1 salg, service og reiseliv og vg2 salg, service og sikkerhet

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.