Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Stange videregående skole - Elevveileder (engasjement)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Stange videregående skole har et ledig engasjement som elevveileder i en 89% stilling skoleåret 2023/2024.

 Vi søker deg som

 • har eleven i fokus

 • er initiativrik og fleksibel   
 • er samarbeidsorientert
 • er løsningsfokusert
 • har god relasjonskompetanse 
 • har erfaring med å jobbe med elever med særskilte behov og atferdsutfordringer
 • har erfaring i bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy

Vi tilbyr

 • en givende og utfordrende jobb
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • et inkluderende og raust skolemiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • ett års engasjement, 89% stilling som elevveileder 

Arbeidsoppgaver

 • tilrettelegge for at elevene opplever mestring, trygghet og trivsel i hverdagen
 • støtte i undervisningssituasjoner og aktiviteter i skole
 • oppfølging av enkeltelever eller grupper av elever som har ulike utfordinger i hverdagen, som for eksempel utfordringer med atferd, sosialt samspill, kommunikasjon og fysiske/psykiske vansker
 • tett samarbeid med kollegaer

Kvalifikasjoner

 • fagarbeider; fortrinnsvis helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider
 • relevant erfaring 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.