Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  10.08.2020
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2999897
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Stabsprest i Marinen

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

Marinen er en stående kamporganisasjon som inneholder de primære delene av Forsvarets maritime
stridsmidler. Under mottoet «I operasjoner eller i forberedelse til operasjoner», er hensikten å oppnå best mulig operativ sjømilitær effekt ut fra de til enhver tid pålagte oppgaver og rammebetingelser.
Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase og en av Nord-Europas største maritime militærbaser. Basen ligger 8 kilometer fra Bergen sentrum.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave:
Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjening, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg. Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag. Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening. Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.

Ansvarsområde:
Nærmeste foresatte for stabspresten er sjef FTLK/SJØ. Stabsprest Marinen er stedfortredende linjeleder for sjef FTLK/SJØ. Stabspresten utfører også feltpresttjeneste for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende. Stabspresten er ansvarlig for å koordinere FTLK/SJØ`s ansatte sin sjøtjeneste og tros- og livssynstjenesten i Marinen og deltar i Sjøforsvarets kriseberedskap og gjeldende beredskapsvakt.

Kvalifikasjoner
Må krav
· Cand. theol/tilsvarende
· Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
· Ordinasjon/tilsvarende
· Godkjent medisinsk seleksjon
· Godkjent fysisk test
· Det er krav til gjennomføring og bestått VA/SKMT-kurs og fagkurs for teologer i løpet av første tjenesteår
· Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
· Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
· Erfaring som feltprest
· Attester og vitnemål må legges ved søknaden

Intervju må påregnes

Ønskelige krav
· Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest
· Pastoralklinisk utdanning
Personlige egenskaper
· Personlige egenskaper vil bli vektlagt
· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
· Høy arbeidskapasitet
· Initiativrik, kreativ og fleksibel
· Administrativt ryddig
· Egenledelse og teamkompetanse
Vi tilbyr
· Et spennende miljø og faglige utfordringer.
· Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
· Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
· Grad som Orlogskaptein/Major.
· Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68 – 71, pt. kr 615.900 – kr 655.400 brutto pr år, med forbehold om sentralt godkjent lønn. I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid. Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse