• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1580, RYGGE
  MOSS
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5757727
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Stabsoffiser trygging og HMS

Luftforsvarets våpenskole (LVS) ønsker å tilsette personell i stillingen som Stabsoffiser trygging og HMS. Dette er en militær stilling med gradsnivå Major. 
Stillingen er endel av LVS stab og er lokalisert på Rygge.

Luftforsvarets våpenskole (LVS) forvalter fag, utvikling og utdanning i Luftforsvaret, og skal sørge for ivaretakelse av fagmyndighet og fagansvar, strukturutvikling, innføring av F-35 og kompetanseproduksjon.
 
LVS består av Luftmilitært krigføringssenter (LMKS), Luftmilitært senter for operativ støtte (LSOS), Luftforsvarets utviklingssenter (LFUS) og Luftforsvarets skolesenter (LS).
LVS, gjennom LMKS og LSOS, ivaretar fagmyndighet, fagansvar og militær luftfartsmyndighet for sjef Luftforsvaret, med unntak av fagmyndighet flytrygging og militær
luftdyktighet. Dette innebærer regelverksutvikling, tilsyn og faglig rådgivning. LMKS forvalter innføringen av F-35 i Forsvaret, og er ansvarlig for å oppnå full operativ evne med F-35.
 
LFUS forvalter anskaffelsesprosjekter og Luftforsvarets strukturutvikling, og er dermed den avdelingen som innfører EBA, flysystemer og annet materiell Luftforsvaret gjennom ulike prosjekter.
 
LS ivaretar all utdanning i Luftforsvaret og forvalter skoler, kvalitetssystemer og fagplaner for utdanning.
 
LVS har tilstedeværelse på Rygge, Kjevik, Værnes, Ørlandet og Sørreisa.
Sjef LVS, LMKS, LSOS og LFUS er på Rygge, mens LS er på de øvrige lokasjonene, med fremtidig hovedsete på Værnes.

Kvalifikasjoner:

MÅ krav

 • Norsk statsborgerskap
 • Sikkerhetsklarering HEMMELIG
 • Fysisk test til minimum karakter 4 for styrke og 4 for utholdenhet. (Se www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret form mer informasjon)
 • Medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet
 • Militært utdanningsnivå offiser (OF)- GOU (Grunnleggende offisersutdanning)**
 • Sivilt utdanningsnivå Universitet/høyskole- bachelor/relevant fagutdanning innenfor HMS

 

*For alle stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. Kravene må være bestått før tiltredelse. For denne stillingen kreves klarering for HEMMELIG. For nærmere opplysninger om krav kan du henvende deg til oppgitt kontaktperson i annonsen.

**Dette er en militær stilling med gradsnivå Major. For å kunne søke på og få en stilling med Major grad, kreves det Grunnleggende offisersutdanning (GOU) og 10 års arbeidserfaring på stillingsnivå løytnant/kaptein eller tilsvarende sivil ledererfaring.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og faglig dyktig
 • Tilpasningsdyktig og takler perioder med høyt arbeidstempo
 • Jobbe godt selvstendig og i samarbeid med andre
 • Evne til å selvstendig prioritere og planlegge arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

Tilsetting i stillingskode 1520 Major (OF3). 
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og Luftforsvarets lønnspolitikk, lønnstrinn 67-70, for tiden kr 657 300-692 400,- pr år. For særskilt godt kvalifisert personell kan kunngjort lønn avvikes. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse. 

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden

For nærmere opplysninger om stillingen kan Oberst Kenneth Øvland kontaktes på telefon 979 74 499 eller e-post keovland@mil.no


Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.10.2024 eller så snart som mulig etter avtale med søker). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.  

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1580, RYGGE
  MOSS
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5757727
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret